• Dijkversterkingen en rivierverruimingen

  • Waterveiligheid en overstromingsrisico

  • Beoordeling en ontwerp van waterkeringen

Waterkeringen en hoogwaterbescherming

Advisering bij de veiligheidsbeoordeling en ontwerp van waterkeringen, analyse en beleidsvorming van waterveiligheid, planstudies van dijkversterkingen en rivierverruimingen is een belangrijk werkgebied voor Witteveen+Bos.

Wij zijn betrokken in onderzoeksprogramma’s over faalmechanismen van waterkeringen (POV, IJKDijk) en in de ontwikkeling van methodieken en instrumentarium voor het WBI2017. Naast techniek staan klimaatbestendige oplossingen, ontwerpen op levenscyclus, projectomgeving en bestuurlijke besluitvorming centraal in onze benadering van vraagstukken.

Deel deze pagina

Onze projecten

Meer informatie?

Witteveen+Bos medewerker Harry Mols

Harry Mols

Sectorhoofd Delta's, kusten en rivieren