Geo-engineering

Geotechniek maakt - met de vakgebieden funderingstechnieken en grondmechanica - vast onderdeel uit van de advisering bij de aanleg van infrastructurele en waterbouwkundige werken. De geotechnische specialisten en waterbouwers leveren integrale adviezen op het vlak van onder meer bouwkuip- en funderingsontwerpen, kademuren, landaanwinning, bouwrijp maken van terreinen en aardbevingsanalyses.

Witteveen+Bos is hierin toonaangevend in Nederland en daarbuiten. Het denken in geotechnische risico's en bijbehorende risicobeheersing staat centraal in ons advies. We zijn betrokken in onderzoeksprogramma’s als IJkdijk en de projectoverstijgende verkenningen. Daarnaast hebben we onder meer een leidende rol in de full-scale damwand proef in de Eemdijk, en nemen deel in diverse commissies binnen de POV macrostabiliteit en herziening van nationale en internationale normen en richtlijnen.

Deel deze pagina?

Onze projecten

Meer informatie?

Witteveen+Bos medewerker Robert de Heij

Robert de Heij

PMC-leider Waterbouwkundige constructies en dynamica