Data-analyse en informatievoorziening

Data-science is het vakgebied waarbij waarde wordt gecreëerd voor opdrachtgevers door gebruik te maken van (big) data. Het verwerken en gebruiken van (big) data is een groeiende expertise binnen Witteveen+Bos.

Het is belangrijk om data, voordat deze gebruikt wordt, goed te controleren op kwaliteit. Elk datavraagstuk start daarom met een kwaliteitsbeoordeling vanuit onze datavalidatie-algoritme-toolbox. Bijvoorbeeld voor het real-time valideren van data uit een monitoringsysteem of meetprogramma. Hierna gebruiken wij onze kennis en ervaring op het gebied van toegepaste statistiek en wiskunde. Om te bekijken welke combinaties van data, analyses en visualisaties bijdragen aan het inzichtelijk maken van het vraagstuk. Het data-science-proces levert zo niet alleen nieuwe informatie op, maar leidt ook vaak tot nieuwe inzichten. We zijn er trots op dat deze inzichten weer nieuwe mogelijkheden geven in de oplossingen die we aandragen. Onze data-science vaardigheden, zoals programmeren, data-fusie, en toepassing van neurale netwerken, zetten wij regelmatig in voor het realiseren van een data- of informatieproduct als onderdeel van een software-ontwikkelteam. Ook adviseren wij opdrachtgevers over hoe data management verder te integreren in de eigen organisatie en voorzien wij in trainingen op maat.

Deel deze pagina