Ben jij wie wij zoeken?

Solliciteer direct

Stage-opdracht Deventer

Meerwaarde van landschappelijk watererfgoed

Dijken en waterlopen vragen continu onderhoud en aanpassing, zodat deze in de toekomst optimaal kunnen blijven functioneren. Nederland ligt vol met water gerelateerd landschappelijk erfgoed, dat significant deel uitmaakt van de regionale geschiedenis en ontwikkeling van het landschap. Desondanks zijn bijvoorbeeld dijken en waterlopen slechts sporadisch aangemerkt als cultuurhistorisch object en zelden tot nooit beschermd als erfgoed. Wat maakt, dat een dijk onderdeel is van de lokale geschiedenis? Welke aspecten van de dijk zorgen voor deze meerwaarde? Hoe kan deze meerwaarde ontsloten worden voor een breder publiek en/ of omliggende opgaves?

Wij denken dat het concreet maken van de meerwaarde kan bijdragen aan de inpassing van water gerelateerd landschappelijk erfgoed in ruimtelijke opgaven zoals dijkversterkingen. Op deze wijze is te duiden wat de effecten op het thema cultuurhistorie zijn van het verhogen of zelfs verwijderen van de dijk. Om antwoord op deze vragen te krijgen, bieden wij een stagiair/afstudeerder de kans om in samenwerking met experts watererfgoed, MKBA en beheerders van de waterschappen op onderzoek uit te gaan.

Wat wij vragen

Je bent een masterstudent met een duidelijke affiniteit voor en kennis van (landschappelijk) cultureel erfgoed en actuele planprocessen voor ruimtelijke inrichting. Voorbeelden van passende studierichtingen: landschapsgeschiedenis, erfgoedstudies, geografie en planologie. Concreet vragen we je om onderzoek te doen naar de meerwaarde van landschappelijk watererfgoed (dijken, waterlopen, uiterwaarden) op de omgeving en de betekenis hiervan in planprocessen (bijv. beschermde status, kans voor ontwerpinpassing).

 

Concrete vragen waaraan je kunt denken:

  • welke erfgoedwaarden (zeldzaamheid, informatiewaarde, representativiteit etc.) heeft landschappelijk watererfgoed?
  • wat zijn de mogelijke baten van landschappelijk watererfgoed?
  • wat is het verschil tussen een beschermde en onbeschermde sloot of dijk?
  • wat is de impact van het hoogwaterbeschermingsprogramma op het landschappelijk watererfgoed?

 

De stage of afstudeeropdracht is in overleg in te vullen, waarbij wij open staan voor nieuwe en innovatieve ontwikkelingen en mogelijkheden. De opdracht en invalshoek wordt afgestemd op opleiding en studie (wo).

Wat wij bieden

Vanuit ons kantoor in Deventer kun je op je eigen werkplek werken aan je onderzoek. Daarnaast zorgen wij voor de juiste middelen en kun je specialisten binnen ons bedrijf betrekken bij jouw onderzoek. Wij hebben contacten met waterschappen, de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en andere relevante partijen. Deze interne en externe contacten kun je gebruiken voor bijvoorbeeld nadere informatie en praktijkvoorbeelden. Aanvang: in overleg.

Wie wij zijn

Witteveen+Bos is een advies- en ingenieursbureau, dat wereldwijd oplossingen biedt voor complexe, technische en maatschappelijke vraagstukken op het gebied van water, infrastructuur, milieu en bouw. Vanuit een inspirerende werkomgeving werken onze ruim 1.200 medewerkers in multidisciplinaire projectteams aan fascinerende projecten in binnen- en buitenland. Ons werk vraagt steeds om nieuwe kennis en verantwoordelijkheden, vandaar dat persoonlijke en vakinhoudelijke ontwikkeling essentieel is en gestimuleerd wordt. Onze medewerkers hebben de ambitie het beste uit zich zelf te halen en kwalitatief de beste resultaten te leveren. Er is ruimte voor eigen initiatief en ondernemerschap. De aandelen van ons bureau zijn in handen van onze eigen medewerkers.

Ben jij wie wij zoeken?

Solliciteer direct

Reageren?

Heb je belangstelling voor deze opdracht reageer dan direct online. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de heer dr. Arjan Conijn, groep Sociale- en milieueffectrapportage, telefoon 06 86855971 of via mail arjan.conijn@witteveenbos.com.

Deel deze vacature

Meer informatie?