Ben jij wie wij zoeken?

Solliciteer direct

Stage-opdracht Den Haag

Binnenstedelijk informatiesysteem

Wil jij meewerken aan het ontwerp en de realisatie van een levend informatiesysteem voor een grote binnenstedelijke gebiedsontwikkeling in het centrum van Den Haag?

Wij ondersteunen de gemeente Den Haag bij het opstellen van de gebiedsvisie voor het Central Innovation District. Dit doen wij in de vorm van een integrale impact assessment waarin wij de bestuurlijke keuzes die voorliggen beoordelen op de impact voor wat betreft mobiliteit, gezondheid, klimaatadaptatie, energietransitie en inclusiviteit. Uiteraard betreffen dit prognoses vooraf. Voor dit specifieke project hebben wij de ambitie uitgesproken om verder te gaan dan het afgeven van prognoses vooraf. Wij ontwerpen een levend informatiesysteem dat aan de hand van cruciale parameters in staat is om gedurende de looptijd van de gebiedsvisie de ontwikkeling van het gebied en de effecten daarvan te monitoren.

Je gaat aan de slag als teamlid van het projectteam. Onze ambitie is om te komen tot een levend informatiesysteem dat breed te gebruiken is voor binnenstedelijke gebiedsontwikkelingen. In de projectorganisatie kom je in contact met onze specialisten mobiliteit, bestuurlijke participatie, klimaatadaptatie, gezondheid en energietransitie, de projectleider en projectdirecteur. In het project integreren wij onze technische inhoudelijke kennis van ontwerp en (milieu-) effecten met onze kennis van de te volgen procedures.

Wat wij vragen

Je bent een masterstudent met een duidelijke affiniteit voor binnenstedelijke ontwikkelingen en digitale informatiesystemen. Je bent daarnaast bekend met belangrijke stedelijke thema’s als mobiliteit, gezondheid, klimaatadaptatie en energietransitie. We zijn vooral op zoek naar studenten die de volgende wo-opleidingen doen: ‘planologie’, ‘informatietechnologie’, ‘Geo-Information Sciences’, ‘Metropolitan Analysis, Design and Engineering’, ‘Architectural Engineering and Technology’, ‘Geographical Information Management and Application’. De volgende concrete onderzoeksvragen komen aan de orde:

  • Wat zijn de cruciale parameters voor een zinvolle monitoring van de ontwikkelingen in het gebied?;
  • Van welke openbaar beschikbare informatie kan gebruik worden gemaakt voor de monitoring?;
  • Is het zinvol meetsystemen te gebruiken of te ontwikkelen voor de monitoring van specifieke parameters?;
  • Wat is een zinvolle frequentie van monitoring en evaluatie rekening houdend met eventuele bijstuurtijden?;
  • Op welke wijze kan het levende informatiesysteem ontsloten worden via het digitale platform dat wij in het kader van dit project reeds ontwikkelen?

Wat wij bieden

Een (afstudeer)stageplek van 6 tot 9 maanden afhankelijk van de behoefte (andere tijdsduur is in overleg mogelijk). Vanuit ons kantoor in Den Haag kun je op een eigen werkplek werken aan je onderzoek. Daarnaast bieden we de juiste begeleiding om ervoor te zorgen dat je onderzoek zowel toegevoegde waarde biedt voor de wetenschap als de praktijk. Voor je stage ontvang je een stagevergoeding.

Bij een Witteveen+Bos (afstudeer)stage staat naast het afstuderen ook het opdoen van werkervaring centraal. Deze opdracht geldt dan ook als onderdeel van een van onze projecten die wij voor onze opdrachtgevers verzorgen. Je draait dus direct mee in het bestaande projectteam.

Wie wij zijn

Witteveen+Bos is een advies- en ingenieursbureau, dat wereldwijd oplossingen biedt voor complexe, technische en maatschappelijke vraagstukken op het gebied van water, infrastructuur, milieu en bouw. Vanuit een inspirerende werkomgeving werken onze ruim 1.100 medewerkers in multidisciplinaire projectteams aan fascinerende projecten in binnen- en buitenland. Ons werk vraagt steeds om nieuwe kennis en verantwoordelijkheden, vandaar dat persoonlijke en vakinhoudelijke ontwikkeling essentieel is en gestimuleerd wordt. Onze medewerkers hebben de ambitie het beste uit zich zelf te halen en kwalitatief de beste resultaten te leveren. Er is ruimte voor eigen initiatief en ondernemerschap. De aandelen van ons bureau zijn in handen van onze eigen medewerkers.

Ben jij wie wij zoeken?

Solliciteer direct

Reageren?

Heb je belangstelling voor deze afstudeerstage reageer dan direct online. Voor meer informatie kun je contact opnemen met MSc. P.F.M. (Pascal) Fouraschen (06 8689 9334), specialist gezondheid en planologie of mevrouw ir. J.L. (Hannie) Dierx (06 5102 9079), projectdirecteur en hoofd vestiging Den Haag.

Meer informatie?

Witteveen+Bos medewerker Hannie Dierx

Hannie Dierx

PMC-leider Milieu, gezondheid en leefomgeving