Ben jij wie wij zoeken?

Solliciteer direct

Stage-opdracht Deventer

Programmeren ASM in Python

Het Activated Sludge Model (ASM) is een niet-lineair dynamisch model dat de biologische reacties in een rioolwater-zuiveringsinstallatie (rwzi) representeert. Deze is ontwikkelde door het International Association on Water Quality (IAWQ), nu bekend als het International Water Association (IWA). Er zijn door de jaren heen een aantal versies van het ASM verschenen. Het ASM bevat toestandsvariabelen, dynamische processen en parameters om de biologische reacties te representeren. Deze modellen worden al toegepast in een aantal softwarepakketten (o.a. BioWin, STOAT en Modelica).

Wat wij vragen

Wij stellen voor om samen met de studentengroep de projectopdracht nader vorm te geven, waarbij de input en visie van de student(en) hierop een belangrijke bijdrage zal vormen. Hierbij denken wij aan studenten die een hbo-opleiding informatie /computer science (of soortgelijke opleiding) volgen en die affiniteit met wiskunde hebben.

Wat wij bieden

Wij willen een (groep) student(en) de mogelijkheid bieden om te onderzoeken hoe het ASM dusdanig te programme-ren in Python dat er simulaties en berekeningen mee gemaakt kunnen worden. Doel van de opdracht is om het ASM toe te passen in een rwzi. Witteveen+Bos zorgt voor begeleiding en specialisten om de student(en) in te voeren in de materie en kan contacten leggen bij afvalwaterbeheerders. De opdracht omvat naast de techniek ook aspecten zoals de informatievoorziening en de organisatie (taken, kennis, e.d.). Via onze interne en externe contacten kun je nadere informatie ontrekken via interviews of brainstormsessies.

Wie wij zijn

Witteveen+Bos is een advies- en ingenieursbureau, dat wereldwijd oplossingen biedt voor complexe, technische en maatschappelijke vraagstukken op het gebied van water, infrastructuur, milieu en bouw. Vanuit een inspirerende werkomgeving werken onze ruim 1.400 medewerkers in multidisciplinaire projectteams aan fascinerende projecten in binnen- en buitenland. Ons werk vraagt steeds om nieuwe kennis en verantwoordelijkheden, vandaar dat persoonlij-ke en vakinhoudelijke ontwikkeling essentieel is en gestimuleerd wordt. Onze medewerkers hebben de ambitie het beste uit zich zelf te halen en kwalitatief de beste resultaten te leveren. Er is ruimte voor eigen initiatief en ondernemer-schap. De aandelen van ons bureau zijn in handen van onze eigen medewerkers.

Ben jij wie wij zoeken?

Solliciteer direct

Reageren?

Heb je belangstelling voor deze projectopdracht reageer dan direct online. Voor meer informatie kun je contact op-nemen met de heer Erwin Visser (erwin.visser@witteveenbos.com {0623261233}).