• Uitdaging in een onderzoek op een uiterst actueel thema in het vakgebied
  • Afwisseling mogelijk van onderzoek en meewerken aan projecten
  • Samenwerken met en leren van jonge en ervaren collega’s
Ben jij wie wij zoeken?

Solliciteer direct

Stage/Afstudeeropdracht Den Haag

Afstudeer/meeloopstage: water en bodem sturend in de ruimtelijke ordening

Wil jij kennismaken met het vakgebied planologie en geografie, en je verder verdiepen in het thema water en bodem sturend in de ruimtelijke ordening? Reageer dan op deze vacature!

We lopen steeds vaker aan tegen de grenzen van het water- en bodemsysteem aan. Bodemdaling en lage waterstanden zorgen voor veel schade aan funderingen van gebouwen en extra onderhoud aan wegen en spoorwegen. Voldoende goed drinkwater is niet langer vanzelfsprekend. En de kwaliteit en beschikbaarheid van water en bodem hebben grote invloed op onze scheepvaart, landbouw, energievoorziening, industrie en natuur.

Eind 2022 presenteerde de minister van Infrastructuur en Waterstaat de Kamerbrief Water en Bodem sturend. Hierin staat dat het Kabinet bij de inrichting van Nederland meer rekening moeten houden met water en bodem in ruimtelijke ordening. Het bodem- en watersysteem moet centraal staan in ruimtelijke keuzes en randvoorwaarden stellen voor nieuwe ontwikkelingen.

Dit blijkt ook uit sturende keuzes die worden gemaakt in onder andere de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) en Ruimtelijke Verkenning. Water en bodem gelden onder andere als randvoorwaarden voor de ruimtelijke puzzel waar provincies en regio’s in het kader van de NOVEX momenteel aan werken. Het is echter maatwerk, want de verschillen tussen gebieden zijn groot.

Wij zijn op zoek naar een student die interesse heeft om zich in een stage- of afstudeeronderzoek verder te verdiepen in het thema water en bodem sturend in de ruimtelijke ordening. Vragen die bij ons opkomen zijn: hoe kan je water en bodem sturende keuzes centraal stellen in de ruimtelijke afwegingen? Hoe vertaal je water en bodem sturend naar integrale inrichtingskeuzes in gebiedsontwikkeling? Wat betekent water en bodem sturend voor de verstedelijkingsopgave of landbouwtransitie? Of hoe leg je water en bodem sturend vast in de instrumenten van de Omgevingswet?

De groep Strategische Planologie is onderdeel van de product-marktcombinatie (PMC) Omgevingsrecht en Vergunningen binnen de sector gebouwde omgeving. We werken aan strategische, multidisciplinaire vraagstukken in de gebiedsontwikkeling, energietransitie en infrastructuur. We begeleiden en adviseren we in het opstellen van omgevings- en gebiedsvisies, programma’s, omgevingsplannen, haalbaarheidsstudies, vergunningverlening en proces- en omgevingsmanagement. In deze projecten werken we vaak samen met inhoudelijke specialisten.

Wat wij vragen

Je bent een derde- of vierdejaars hbo- of wo-student met een achtergrond in de geografie, planologie, ruimtelijke ordening of een soortgelijke opleidingsrichting. Je bent enthousiast, leergierig en in staat om zowel in een team als zelfstandig te functioneren. Daarnaast ben je nauwkeurig en werk je gestructureerd. Je bent kritisch en probeert alles dat op je afkomt te begrijpen. Je wilt je graag verder ontwikkelen in strategische ruimtelijke ontwikkelingsprojecten en bent breed geïnteresseerd om verschillende ruimtelijke uitdagingen met elkaar te verbinden.

De precieze invulling van het onderzoek, de stageduur en stageperiode worden in overleg afgesproken. Wij staan open voor een (concreet) afstudeeronderzoek binnen het thema van deze vacature en/of denken graag mee om deze samen in te vullen. Het is ook mogelijk om de stage gedeeltelijk in te vullen als meeloopstage en mee te werken aan de projecten waar het team aan werkt.

Wat wij bieden

Wij bieden de mogelijkheid om binnen een advies- en ingenieursbureau te werken aan uitdagende projecten of een vernieuwd onderzoek. Je krijgt tijdens de stage een vaste begeleider waarbij je terecht kunt met al jouw vragen. De begeleider gaat daarnaast proactief op zoek naar collega’s die een bijdrage kunnen leveren aan jouw stage- of afstudeeronderzoek. Daarnaast werk je in een kleinschalig en betrokken team waar veel ruimte is voor eigen initiatief. Binnen Witteveen+Bos krijg je een werkplek op ons kantoor in Den Haag. Startdatum en duur van de stage zijn in overleg.

Wie wij zijn

Witteveen+Bos is een advies- en ingenieursbureau, dat wereldwijd oplossingen biedt voor complexe, technische en maatschappelijke vraagstukken op het gebied van water, infrastructuur, milieu en bouw. Vanuit een inspirerende werkomgeving werken onze ruim 1.400 medewerkers in multidisciplinaire projectteams aan fascinerende projecten in binnen- en buitenland. Ons werk vraagt steeds om nieuwe kennis en verantwoordelijkheden, vandaar dat persoonlijke en vakinhoudelijke ontwikkeling essentieel is en gestimuleerd wordt. Onze medewerkers hebben de ambitie het beste uit zich zelf te halen en kwalitatief de beste resultaten te leveren. Er is ruimte voor eigen initiatief en ondernemerschap. De aandelen van ons bureau zijn in handen van onze eigen medewerkers.

Ben jij wie wij zoeken?

Solliciteer direct

Reageren?

Heb je belangstelling voor deze stageplaats, reageer dan direct online op deze vacature op onze website. Wij verwachten daarbij een motivatiebrief van maximaal 1 A4, waarin je jouw visie op de aanpak en inhoud van de stageperiode beschrijft. Voor nadere inlichtingen kun je contact opnemen met mevrouw drs. T. (Thea) Klumper, groepsleider Strategische Planologie, telefoon 06 22 76 45 93.

 

Vacaturenummer NL00793

Meer informatie?