• peilenplan
  • affiniteit met programmeren
  • prettige werkomgeving met een team wat je begeleidt
Ben jij wie wij zoeken?

Solliciteer direct

Afstudeeropdracht Amsterdam, Breda, Den Haag, Deventer, Heerenveen, Rotterdam

Optimalisatie peilenplan

Binnen de PMC Gebiedsontwikkeling zorgt de groep stedelijke klimaatadaptatie voor een klimaatrobuuste en toekomstbestendige inrichting van bestaande en nieuwe (woon)wijken.

Om te komen tot een klimaatrobuuste wijk zijn ontwerpprincipes met betrekking tot de bodem en water leidend. Een goed bouwrijp maken proces kan problemen met bodemdaling voorkomen, en een goed hemelwaterafvoer systeem vermindert het risico op wateroverlast en schade door droogte.

Het hemelwater oppervlakkig afvoeren is een veel gekozen ontwerpprincipe om in te spelen op de klimaatthema’s wateroverlast en droogte. Door oppervlakkige afstroming wordt het schone hemelwater zoveel mogelijk geïnfiltreerd en vastgehouden in de wijk.

Bij het ontwerpen van het (oppervlakkige) hemelwaterafvoer zijn de straat- en vloerpeilen cruciaal, alsook diverse peilmaten voor bijvoorbeeld overstorten. Het ontwerpproces voor het peilenplan gebeurt nu handmatig omdat er met veel criteria rekening moet worden gehouden. In de praktijk ondergaat het stedenbouwkundig plan ook nog erg veel wijzigingen richting de uitvoering. Dit heeft tot gevolg dat het peilenplan continu moet worden aangepast, met soms minder optimale oplossingen tot gevolg. Om deze reden willen we toewerken naar een multi-objective optimization model, waarmee we het ontwerpproces van het peilenplan kunnen automatiseren en optimaliseren. Zo komen we sneller tot betere oplossingen om onze omgeving klimaatrobuust in te richten.

We zoeken een afstudeerder die het leuk vindt om met deze opgave aan de slag te gaan. Eigen invulling en creatieve ideeën worden zeer gewaardeerd. Voor deze opdracht is het belangrijk dat je affiniteit hebt met programmeren, en inrichting van toekomstbestendige (stedelijke) gebieden.

Wat wij vragen

  • universitaire opleiding op het gebied van watermanagement, civiele techniek, geomatics, wiskunde, ICT, of aanverwant vakgebied;
  • affiniteit met waterbeheer, inrichting van (stedelijke) gebieden en programmeren.

Wat wij bieden

  • een prettige werkomgeving met een team dat klaar staat om je te begeleiden;
  • standplaats kan in overleg worden bepaald.

Wie wij zijn

Witteveen+Bos is een advies- en ingenieursbureau, dat wereldwijd oplossingen biedt voor complexe, technische en maatschappelijke vraagstukken op het gebied van water, infrastructuur, milieu en bouw. Vanuit een inspirerende werkomgeving werken onze ruim 1.400 medewerkers in multidisciplinaire projectteams aan fascinerende projecten in binnen- en buitenland. Ons werk vraagt steeds om nieuwe kennis en verantwoordelijkheden, vandaar dat persoonlijke en vakinhoudelijke ontwikkeling essentieel is en gestimuleerd wordt. Onze medewerkers hebben de ambitie het beste uit zich zelf te halen en kwalitatief de beste resultaten te leveren. Er is ruimte voor eigen initiatief en ondernemerschap. De aandelen van ons bureau zijn in handen van onze eigen medewerkers.

Ben jij wie wij zoeken?

Solliciteer direct

Reageren?

Heb je belangstelling voor deze opdracht, solliciteer dan direct online. Voor nadere inlichtingen over deze opdracht kun je contact opnemen met mevrouw I.A.J. (Ilse) Nederlof MSc (projectingenieur Stedelijke klimaatadaptatie), telefoon +31 614 84 98 74. Vacaturenummer NL00677

Meer informatie?