• Opstellen van een toolbox voor voor circulaire gebiedsontwikkeling
  • Begeleiding van ervaren en enthousiaste adviseurs
  • Een kijkje in de keuken van een ingenieursbureau
Ben jij wie wij zoeken?

Solliciteer direct

Stage-opdracht Amsterdam

Toolbox circulaire gebiedsontwikkeling voor adviseurs en ingenieurs

De bouwsector staat voor grote uitdagingen. Druk op de woningmarkt, stikstof, energie, biodiversiteit en circulariteit zijn allemaal onderwerpen die bij gebiedsontwikkelingen langskomen. Opdrachtgevers van gebiedsontwikkelingen zullen in toenemende mate het roer om moeten gooien om hun doelen op gebied van CO2-emissiereductie en grondstoffengebruik te realiseren. Om optimaal bij te dragen aan de circulaire ambities bij gebiedsontwikkeling dient op het juiste moment de juiste circulaire keuze te worden gemaakt. Voor adviseurs en ingenieurs is daar de juiste inzicht en handvaten voor nodig, bijvoorbeeld in de vorm van een toolbox.

Als Witteveen+Bos willen we partijen zo goed mogelijk adviseren op het gebied van duurzaamheid en circulariteit, vooral nu de woningbouwopgave zo urgent is. Specifieke vragen voor gebiedsontwikkelingen zijn bijvoorbeeld het gebruik van zand of grond om een gebied op te hogen, werken met een gesloten grondbalans, hergebruik van bouwmaterialen, het sluiten van de waterkringloop of het minimaliseren van materiaalgebruik.

Witteveen+Bos is een advies- en ingenieursbureau dat een actieve rol speelt in het verduurzamen van onze leefomgeving. Hiervoor willen wij graag een beter beeld krijgen van wat er mogelijk is op het gebied van circulariteit in gebiedsontwikkelingen. Zo zoeken we naar de zwaartepunten (waar is de meeste impact te halen), welke processen verbeterd kunnen worden op het gebied van circulariteit en hoe we deze kennis het best kunnen presenteren en overbrengen. Ook het berekenen van CO2-impact van verschillende processen in gebiedsontwikkelingen zijn daarbij relevant.

Deze afstudeeropdracht bestaat uit het opstellen van een toolbox voor voor circulaire gebiedsontwikkeling. Met behulp van deze toolbox willen we inzichtelijk maken wat welke adviseur binnen de PMC voor invloed heeft op circulariteit. Hierbij is het belangrijk om een overzicht te geven van concrete maatregelen om circulaire gebiedsontwikkeling te bereiken, inclusief wat dit concreet oplevert. Deze concrete resultaten zijn bijvoorbeeld milieu-impact, circulariteit, haalbaarheid, flexibiliteit, effect over de levensduur en kosten. Het eindproduct dient de adviseurs te helpen met het adresseren en adviseren in circulaire gebiedsontwikkeling. Binnen de opdracht wordt er verwacht dat er onder andere interviews worden afgenomen met collega’s en een handig overzicht wordt gecreëerd, bijvoorbeeld in excel, een database of een webtool.

Je voert je onderzoek uit als onderdeel van de groep Stedelijke Klimaatadaptatie binnen de PMC gebiedsontwikkeling. Deze PMC maakt onderdeel uit van de sector Gebouwde omgeving. De PMC omvat een diverse groep mensen met verschillende interesses en achtergronden. Samen werken we aan spraakmakende (duurzame) projecten, zoals het de circulaire gebiedsontwikkeling Lincolnpark, de circulaire gebiedsvisie Drielanden-Noord in Harderwijk en de Floriade.

Wat wij vragen

  • hbo of wo technische opleiding zoals Urban Environment Management, Milieuwetenschappen, civiele techniek, Built Environment of vergelijkbaar;
  • je hebt affiniteit en ervaring met duurzaamheid en circulaire economie;
  • je bent enthousiast, kan zelfstandig werken en je bent graag onderdeel van een team; * je denkt graag mee met de invulling van je onderzoeksopdracht.

Wat wij bieden

  • begeleiding van onze ervaren en enthousiaste adviseurs, met een vaste begeleider die tijdens jouw onderzoek meedenkt en waar je terecht kunt met al je vragen;
  • ons interne en externe netwerk, zodat je de nadere informatie kunt verzamelen die nodig is voor je onderzoek.
  • een kijkje in de keuken van een ingenieursbureau: je wordt tijdens je stage onderdeel van onze groep, waarbij je uitgenodigd wordt voor onze formele en informele groepsmomenten en overleggen;
  • startdatum en duur van de stage zijn in overleg. Onze voorkeur gaat uit naar een periode van circa zes maanden;
  • een passende stagevergoeding.

Wie wij zijn

Witteveen+Bos is een advies- en ingenieursbureau, dat wereldwijd oplossingen biedt voor complexe, technische en maatschappelijke vraagstukken op het gebied van water, infrastructuur, milieu en bouw. Vanuit een inspirerende werkomgeving werken onze ruim 1.400 medewerkers in multidisciplinaire projectteams aan fascinerende projecten in binnen- en buitenland. Ons werk vraagt steeds om nieuwe kennis en verantwoordelijkheden, vandaar dat persoonlijke en vakinhoudelijke ontwikkeling essentieel is en gestimuleerd wordt. Onze medewerkers hebben de ambitie het beste uit zich zelf te halen en kwalitatief de beste resultaten te leveren. Er is ruimte voor eigen initiatief en ondernemerschap. De aandelen van ons bureau zijn in handen van onze eigen medewerkers.

Ben jij wie wij zoeken?

Solliciteer direct

Reageren?

Heb je belangstelling voor deze functie, solliciteer dan direct online. Voor nadere inlichtingen over deze vacature kun je contact opnemen met mevrouw F.S. (Florinde) Vessies MSc, projectingenieur Stedelijke klimaatadaptatie, telefoon +31 6 18 01 55 56. Vacaturenummer NL00763

Meer informatie?