Ben jij wie wij zoeken?

Solliciteer direct

Vacature Deventer, Utrecht

Aankomend adviseur ecologie en natuurwetgeving

Wil jij jouw kennis van ecologie en natuurwetgeving inzetten in een breed scala aan projecten?

Natuur is niet meer weg te denken bij plannen en projecten. En dat merken we ook binnen onze groep Effectstudies natuurwetgeving en -beleid. We zijn daarom op zoek naar een aankomend adviseur om ons team te versterken. Binnen projecten geef je advies over de omgang met beschermde natuurwaarden. Projecten kunnen kleine lokale bouwinitiatieven zijn, maar ook grote, complexe en integrale plannen zoals wegprojecten, havens en dijkversterkingen.

Met jouw kennis over natuur verzorg je straks de toetsing aan o.a. de Wet natuurbescherming. Je gaat na of er beschermde gebieden of soorten aanwezig zijn en beoordeelt of en hoe deze effecten ondervinden. Je geeft adviezen om het ontwerp, de inrichting of de uitvoering aan te passen, zodat negatieve effecten op natuur voorkomen worden of biodiversiteit aan het ontwerp wordt toegevoegd. Soms regel je dat verloren natuur ergens anders terug zal komen. Je werkt in nauwe samenwerking met je collega-ecologen en andere collega’s (o.a. ontwerp, landschap, rivierkunde, luchtkwaliteit en geluid). Kortom: in deze rol werk je ‘aan de voorkant’ van projecten mee en kan je je stempel drukken.

Jouw beoordeling levert input voor een ontheffing- of vergunningaanvraag, of vormt onderdeel van een milieueffectrapportage of een Tracébesluit. Je doet weinig veldwerk, maar je gebruikt jouw kennis over de ecologie van beschermde soorten en gebieden om goede effectrapportages te schrijven. Je standplaats is Deventer of Utrecht en je werkt aan projecten in het hele land.

Je werkt in de Product-marktcombinatie (PMC) Ecologie. Onze PMC bestaat uit ruim 35 enthousiaste en vakbekwame ecologen, die het hele werkveld van onderzoek, systeemanalyse, planvorming, inrichting, realisatie en beheer bestrijken. We hebben een drijfveer om de wereld beter te maken en Witteveen+Bos is ons middel om dat vorm te geven. Andersom is natuur ook belangrijk voor Witteveen+Bos; biodiversiteit is een speerpunt. Wij adviseren en ondersteunen het Rijk, provincies, waterschappen, gemeentes, projectontwikkelaars en aannemers: van infrastructurele projecten tot natuurontwikkeling. Recente voorbeelden zijn de aanleg en de ontwikkeling van de Markerwadden, onderzoeksprojecten over veenvorming in Natura 2000-gebieden, het begeleiden van natuurherstelmaatregelen in het Natura 2000-gebied de Alde Feanen, de natuurtoetsing voor grote infrastructurele projecten zoals de verbreding van de A7/A8 tussen Amsterdam en Hoorn en de natuurtoetsing voor dijkversterkingen in bijvoorbeeld Limburg en Gelderland.

Wat wij vragen

 • een (relatieve) starter met een afgeronde opleiding op HBO of WO-niveau in de richting van ecologie, bos- en natuurbeheer, aard- of milieuwetenschappen of vergelijkbaar;
 • uitstekende Nederlandse schrijfvaardigheden, communicatief sterk en kwaliteitsbewust;
 • motivatie om wet- of beleidsstukken ‘in te duiken’;
 • affiniteit met het werken in multidisciplinaire teams;
 • kennis van en affiniteit met natuurwet- en regelgeving (zoals Natura 2000, soortenbescherming, Natuurnetwerk Nederland) en het schrijven van natuurtoetsen;
 • inhoudelijke kennis van mitigatie- en compensatievraagstukken en procedures, vergunning- en ontheffingsaanvragen en ecologische bijdragen voor milieueffectrapportages zijn een pre.

Wat wij bieden

 • samenwerking met enthousiaste collega’s in multidisciplinaire teams;
 • veelzijdige en uitdagende projecten;
 • ruimte voor initiatief, verantwoordelijkheid en verdieping;
 • aantrekkelijk loopbaanperspectief gericht op doorgroei naar (deel)projectleiderschap; *marktconform salaris en een goed pakket secundaire arbeidsvoorwaarden;
 • uitgebreide mogelijkheden tot persoonlijke ontwikkeling;
 • mogelijkheid tot deelname aan ons aandelenparticipatiesysteem
 • standplaats Deventer of Utrecht.

Wie wij zijn

Witteveen+Bos is een advies- en ingenieursbureau, dat wereldwijd oplossingen biedt voor complexe, technische en maatschappelijke vraagstukken op het gebied van water, infrastructuur, milieu en bouw. Vanuit een inspirerende werkomgeving werken onze ruim 1.400 medewerkers in multidisciplinaire projectteams aan fascinerende projecten in binnen- en buitenland. Ons werk vraagt steeds om nieuwe kennis en verantwoordelijkheden, vandaar dat persoonlijke en vakinhoudelijke ontwikkeling essentieel is en gestimuleerd wordt. Onze medewerkers hebben de ambitie het beste uit zich zelf te halen en kwalitatief de beste resultaten te leveren. Er is ruimte voor eigen initiatief en ondernemerschap. De aandelen van ons bureau zijn in handen van onze eigen medewerkers.

Ben jij wie wij zoeken?

Solliciteer direct

Reageren?

Ben je enthousiast geworden? Solliciteer dan direct online en geef aan waarom jij onze nieuwe collega moet worden. Schroom vooral niet om te bellen voor meer informatie. Hiervoor kun je contact opnemen met Michelle de Groot, adviseur Effectstudies natuurwetgeving en -beleid, telefoonnummer +31 6 86 81 34 64. Vacaturenummer NL00661. Let op: deze vacature sluit op 8 juli 2022.

Meer informatie?