• Inzicht krijgen in het kostenaspect van technische installaties
  • Jonge en enthousiaste collega’s
  • Afleveren van een ‘visitekaartje’ op het gebied van kostenramingen voor technische installaties binnen diverse projecten in de infrastructuur
Ben jij wie wij zoeken?

Solliciteer direct

Stage/Afstudeeropdracht Amsterdam, Den Haag, Deventer

Tool voor kostenramingen installaties

Nederland beschikt over tal van infrastructurele werken met daarin technische installaties, zoals beweegbare bruggen, sluizen, tunnels en systemen voor dynamisch verkeersmanagement (DVM).

Om deze installaties betrouwbaar te laten functioneren zijn met regelmaat projecten op het gebied van vervanging en renovatie nodig, waarin (delen van de) installaties worden vernieuwd en/of vervangen.

Witteveen+Bos maakt in dergelijke projecten het ontwerp/bestek en de contractstukken, verzorgt de aanbesteding en begeleidt de uitvoering.

Voor een beheersbaar project is een goede kostenraming voor vernieuwing en/of vervanging van de installaties van groot belang.

Deze kostenraming beslaat daarin niet alleen kosten die gemoeid zijn met de feitelijk uitvoering door een aannemer, maar ook kosten die worden gemaakt bij het begeleiden van het werk en te doorlopen procedures zoals vergunningsaanvraag.

Op dit moment beschikken wij over veel actuele informatie op het gebied van kostenramingen vanuit de vele projecten die wij de afgelopen jaren hebben uitgevoerd.

Wij zijn bezig met de ontwikkeling van een integrale ‘tool’ voor kostenramingen, waarbij wij in een Excel-rekenmodel het opstellen van een kostenraming mogelijk willen maken in combinatie met de vele projectdata die wij hebben. Met deze tool moet het vervolgens op relatief eenvoudige wijze mogelijk zijn om te komen tot een betrouwbare en actuele kostenraming voor technische installaties voor onder andere beweegbare bruggen, sluizen, tunnels en systemen voor dynamisch verkeersmanagement (DVM).

Wij stellen voor om samen met jou deze opdracht nader vorm te geven, waarbij jouw input en visie hierop een belangrijke bijdrage zal vormen. De opdracht zal in ieder geval bestaan uit een bureauonderzoek van de relevante kostendocumentatie, een analyse van kostenramingen van diverse projecten die Witteveen+Bos heeft uitgevoerd op het gebied van technische installaties, en het creëren van de ‘tool’ voor kostenramingen.

Wat wij vragen

  • hbo of bachelor wo elektrotechniek;
  • werktuigbouwkunde, technische bedrijfskunde of gelijkwaardig.

Wat wij bieden

Vanuit één van onze kantoren in Deventer, Amsterdam of Den Haag kun je op je eigen werkplek werken aan je onderzoek.

Daarnaast kunnen wij zorgen voor de juiste middelen en wordt je onderdeel van de Product-Markt Combinatie (PMC) Smart Infra Systems waarin verschillende specialisten je verder kunnen helpen.

 

Aanvang: in overleg

Duur: 5-6 maanden (andere tijdsduur ook in overleg mogelijk).

Wie wij zijn

Witteveen+Bos is een advies- en ingenieursbureau, dat wereldwijd oplossingen biedt voor complexe, technische en maatschappelijke vraagstukken op het gebied van water, infrastructuur, milieu en bouw. Vanuit een inspirerende werkomgeving werken onze ruim 1.400 medewerkers in multidisciplinaire projectteams aan fascinerende projecten in binnen- en buitenland. Ons werk vraagt steeds om nieuwe kennis en verantwoordelijkheden, vandaar dat persoonlijke en vakinhoudelijke ontwikkeling essentieel is en gestimuleerd wordt. Onze medewerkers hebben de ambitie het beste uit zich zelf te halen en kwalitatief de beste resultaten te leveren. Er is ruimte voor eigen initiatief en ondernemerschap. De aandelen van ons bureau zijn in handen van onze eigen medewerkers.

Ben jij wie wij zoeken?

Solliciteer direct

Reageren?

Heb je belangstelling voor deze opdracht reageer dan direct online. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de heer dr.ir. H. (Harmen) Droogendijk, groepsleider Sensoren, systemen en veiligheid, telefoon: 06 53 35 62 34. Vacaturenummer NL00619

Meer informatie?