Ben jij wie wij zoeken?

Solliciteer direct

Stage-opdracht Deventer

Optimaliseren besturing RWZI

Door de meet- en regeltechniek van biologische rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI) te verbeteren, kan energie worden bespaard en kan het zuiveringsrendement worden verbeterd. Aangezien gemiddeld 60 % van de energie wordt verbruikt door het beluchtingsproces, ligt het voor de hand dit proces te optimaliseren. Doordat het proces na optimalisatie geleidelijker verloopt, is de slijtage van de machines ook minder.

 

Het is gebruikelijk om de beluchting te regelen met lineaire regelaars. Dit levert echter een suboptimale situatie op omdat het proces een sterk niet-lineair karakter heeft. Het proces is onder andere afhankelijk van het influent enerzijds en seizoensinvloeden anderzijds. Om energie te kunnen besparen, moeten de prestaties van de conventionele regelingen worden verbeterd.

Wat wij vragen

Wij stellen voor om samen met de student de projectopdracht nader vorm te geven, waarbij de input en visie van de student(en) hierop een belangrijke bijdrage zal vormen. Hierbij denken wij aan studenten die een hbo- of wo-opleiding meet- en regeltechniek of wiskunde volgen (of soortgelijke opleiding).

Wat wij bieden

Het doel van de opdracht is het verbeteren van de huidige regelaars. Hierbij kan worden gedacht aan het verbeteren van het huidige concept of het ontwikkelen van een geheel nieuw concept. Hierbij kunnen bijvoorbeeld niet-lineaire technieken of statistische technieken worden ingezet. Bij deze opdracht zal ook een waterschap of een gemeente worden betrokken om de praktische invulling te realiseren.

Wie wij zijn

Witteveen+Bos is een advies- en ingenieursbureau, dat wereldwijd oplossingen biedt voor complexe, technische en maatschappelijke vraagstukken op het gebied van water, infrastructuur, milieu en bouw. Vanuit een inspirerende werkomgeving werken onze ruim 1.100 medewerkers in multidisciplinaire projectteams aan fascinerende projecten in binnen- en buitenland. Ons werk vraagt steeds om nieuwe kennis en verantwoordelijkheden, vandaar dat persoonlijke en vakinhoudelijke ontwikkeling essentieel is en gestimuleerd wordt. Onze medewerkers hebben de ambitie het beste uit zich zelf te halen en kwalitatief de beste resultaten te leveren. Er is ruimte voor eigen initiatief en ondernemerschap. De aandelen van ons bureau zijn in handen van onze eigen medewerkers.

Ben jij wie wij zoeken?

Solliciteer direct

Reageren?

Heb je belangstelling voor deze projectopdracht reageer dan direct online. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de heer ing. A.C. (Arjen) Hartsuiker, telefoon 06 83 64 26 52, groepsleider Procesautomatisering engineering, of met de heer ir. E.H.B (Erwin) Visser, groepsleider Procesautomatisering advies, telefoon 06 23 26 12 33.

Meer informatie?

Edwin Twigt

PMC-leider Elektrische en proces- automatiseringssystemen