Ben jij wie wij zoeken?

Solliciteer direct

Vacature Antwerpen, Brussel, Gent

Deskundige Mechanische Installaties

Witteveen+Bos maakt sinds 2012 deel uit van het studieconsortiom RoTS dat het studiewerk voor de Oosterweelverbinding verzorgt. We doen dat in nauwe samenwerking met onze opdrachtgever Lantis. Omdat het project volop in een stroomversnelling gekomen is, zijn we op korte termijn op zoek naar nieuwe collega’s die ons Oosterweelteam willen komen versterken.

Je staat in voor de verdere uitwerking van het ontwerp en de engineering, in samenwerking met het projectteam en in een latere fase met de opdrachtnemer ventilatie, tunnel technische installaties (VTTI) , van de Mechanische Installaties van het deelproject VTTI van het Oosterweelproject, onder meer gebaseerd op de reeds bestaande ontwerpgegevens en het uitgebrachte eindbestek.

 • Samenwerking met teammedewerkers VTTI en aansturing van toegewezen junior collega’s.
 • Adviseren binnen de gestelde randvoorwaarden ten aanzien van termijn, budget, kwaliteit en

 

veiligheid over wijzigingen en technische oplossingen en acceptatie bij overdracht of

indienstneming van de infrastructuur.

 • Je bent binnen het projectteam de verantwoordelijke op technisch gebied van het onderdeel mechanische installaties.
 • Je draagt de verantwoordelijkheid voor de output van het mechanisch-installatietechnisch

 

onderdeel van het deelproject VTTI en rapporteert aan de Technisch Manager ervan. Dit impliceert onder meer de verantwoordelijkheid inzake het toetsen van plannen van aannemers, het werftoezicht, kwaliteitscontrole, veiligheid op de werf en technische monitoring van de omgevingsimpact. Je kan hiervoor beroep doen op de backoffice.

 • Je maakt deel uit van het ontwerp en engineeringsteam van VTTI, onder leiding van het

projectmanagementteam van VTTI, dat gezamenlijk de realisatie van het project aanstuurt. In dit kader zorg je, samen met de overige teamleden, voor continue verbetering van de werkprocessen binnen het projectteam en geef je voorstellen en adviezen over technische oplossingen wanneer zich risico’s of wijzigingen in de uitvoering voordoen.

 • Je stuurt alle ontwerptechnische zaken binnen het kader van je discipline aan en je ondersteunt het

projectmanagementteam inzake de bewaking van de voortgang op het vlak van kwaliteit, conformiteit, scope, raakvlakken, risico’s en issues, timing en veiligheid. Taken:

 • Toepassen van processen van kwaliteitscontrole teneinde de projecten uit te voeren

volgens de overeengekomen kwaliteitsnormen.

 • Toepassen van de aanpak inzake veiligheid, teneinde de werken te realiseren zonder

schade aan personen, infrastructuur of omgeving. Binnen jouw discipline draag je bij aan de rapportage van de voortgang van de projecten, het tijdig signaleren van (potentiële) problemen en het proactief voorstellen van oplossingen, teneinde de directie en de raad van bestuur van voldoende informatie te voorzien om beslissingen te nemen. Taken:

 • Rapporteren van de stand van zaken van het ontwerp en de uitvoering van de voor

jouw taken relevante disciplinedelen van het deelproject VTTI (planning, budget,

kwaliteit, …).

 • Tijdig signaleren van problemen of potentiële technische conflicten bij de uitvoering

van de projecten en voorstellen tot oplossing formuleren.

Wat wij vragen

 • Minimaal masterdiploma in de ingenieurswetenschappen (mechanica, elektromechanica, werktuigbouw, of gelijkwaardig).
 • Kennis van en ervaring met het ontwerpen van mechanische en mechanische

infrastructuurinstallaties.

 • Kennis van en ervaring met het begeleiden van opdrachten op het gebied van

ingenieursdiensten.

 • Aantoonbare kennis van risicomanagement en auditeren. Kennis van systeemgerichte contractbeheersing is een pluspunt.
 • Minimaal 5 jaar ervaring in bovengenoemd ontwerpen en in het aansturen van het

ontwerpproces en realisatie van grootschalige en complexe projecten.

 • Team player, aanspreekbaar, dienstverlenend en resultaatgericht zonder de veiligheid en het beheer van risico’s uit het oog te verliezen.

Wat wij bieden

 • samenwerking met jonge en enthousiaste collega’s in multidisciplinaire teams;
 • veelzijdige en uitdagende projecten;
 • ruimte voor initiatief en verantwoordelijkheid;
 • gedegen begeleiding en een breed aanbod aan in- en externe opleidingen;
 • marktconform salaris en een goed pakket secundaire arbeidsvoorwaarden.

Wie wij zijn

Witteveen+Bos is een advies- en ingenieursbureau, dat wereldwijd oplossingen biedt voor complexe, technische en maatschappelijke vraagstukken op het gebied van water, infrastructuur, milieu en bouw. Vanuit een inspirerende werkomgeving werken onze ruim 1.100 medewerkers in multidisciplinaire projectteams aan fascinerende projecten in binnen- en buitenland.

Ons werk vraagt steeds om nieuwe kennis en verantwoordelijkheden, vandaar dat persoonlijke en vakinhoudelijke ontwikkeling essentieel is en gestimuleerd wordt. Onze medewerkers hebben de ambitie het beste uit zich zelf te halen en kwalitatief de beste resultaten te leveren. Er is ruimte voor eigen initiatief en ondernemerschap. De aandelen van ons bureau zijn in handen van onze eigen medewerkers.

Ben jij wie wij zoeken?

Solliciteer direct

Reageren?

Heb je belangstelling voor deze functie, solliciteer dan direct online: www.witteveenbos.com.

Meer informatie?

Witteveen+Bos medewerker Nora Vanderheijden

Nora Vanderheijden

Vestigingshoofd België
Witteveen+Bos medewerker Stefan de Roos

Stefan De Roos

Gedelegeerd bestuurder Witteveen+Bos Belgium N.V.