Ben jij wie wij zoeken?

Solliciteer direct

Vacature Antwerpen, Brussel, Gent

Senior Projectleider Park & Ride Projecten

Witteveen+Bos maakt sinds 2012 deel uit van het studieconsortiom RoTS dat het studiewerk voor de Oosterweelverbinding verzorgt. We doen dat in nauwe samenwerking met onze opdrachtgever Lantis. Omdat het project volop in een stroomversnelling gekomen is, zijn we op korte termijn op zoek naar nieuwe collega’s die ons Oosterweelteam willen komen versterken.

Door middel van leiding, begeleiding, aansturing, coördinatie en opvolging van een geheel van Park&Ride-projecten in uitvoering (momenteel 3 projecten in uitvoering, een 4e project zal/kan er aan worden toegevoegd) de multidisciplinaire samenwerking verzekeren ten einde te komen tot een succesvol project.

Als Senior Projectleider rapporteert u aan de Programma Manager Flankerende Maatregelen.

 

Multidisciplinaire opvolging, coördinatie en controle van de Park&Ride-projecten in uitvoering tot aan de aanvang van hun exploitatie, teneinde te komen tot een volledig operationeel project dat kan worden overhandigd aan de exploitant en eindgebruikers voor ingebruikname en exploitatie.

 • Beheer en beheersing van Scope, Budget, Timing, Kwaliteit, Veiligheid, Risico’s en Issues van de projecten Park&Ride in uitvoering, in nauw overleg met de betrokken instanties, partijen en personen die instaan voor de opmaak en updating ervan.
 • Beheer en beheersing van het technische en administratieve luik van het bestek/contract.
 • Beheer en beheersing van de ingediende verrekeningsvoorstellen van de aannemer(s). Instaan voor de tijdige opstart van besprekingen, analyses, onderhandelingen en conclusies hieromtrent en strikte bewaking van de doorlooptijd ervan.
 • Aansturen, Coördineren en Begeleiden van de Projectleiders en overige teamleden die aan de Projectleiders rapporteren.
 • Beheer en beheersing van de projecten in uitvoering om de kwaliteit, non-conformiteit en uniformiteit te verzekeren en ervoor te zorgen dat alle procedures worden afgehandeld.
 • Opvolging van (werf)vergaderingen en aansturen van de teamleden die instaan voor de controle op kwaliteit, veiligheid en correctheid van de werken.
 • Opmaak en Opvolging van het Projectplan.

Controleren van de aangeleverde technische fiches, plannen en uitvoeringsdocumenten

 • Deelname aan de belangrijkste besprekingen met stakeholders, teamleden, nutsmaatschappijen, advies- en dienstverleners, studie- en architectuurbureaus, enz…, teneinde te komen tot bepaalde uitvoeringskeuzes binnen een gestelde termijn.
 • Bepalen en opvolgen van studie- en onderzoeksopdrachten in overleg met projectleider engineering ON.
 • Het nodige doen om alle vereiste procedures en vergunningen succesvol te doorlopen.
 • Aansturen, Coördineren en Opvolgen van het team inzake technische voorstellen, attesten en andere documenten m.b.t. de uitvoering van de werken. Alsook de financiële opvolging van het project.

De algemene leiding verzekeren van de uitvoeringsfase teneinde te komen tot een uitvoering volgens de vigerende wetgeving en in optimale prijs/kwaliteitsverhouding.

 • Permanent waken over een contractconforme uitvoering en over het volledig in lijn zijn van de uitvoering met de vigerende Federale en Vlaamse wet- en regelgeving, decreten en van toepassing zijnde normen.
 • Aansturen van externe advies- en onderzoeksbureaus inzake onderzoeken en bewaken m.n. voortgang, planning en declaraties.
 • Is de eerste aanspreekpunt binnen het project v.w.b. alle aspecten van het toevertrouwd takenpakket voor medewerkers, Opdrachtgevers en Opdrachtnemer.
 • Coachen, ontwikkelen, inspireren en begeleiden van de medewerkers, toezichters en waarnemers.

Regelmatig overleg met project/werfcommunicatoren en Minder Hinder-coördinator(en).

Wat wij vragen

 • Je beschikt over een masterdiploma burgerlijk ingenieur of industriële wetenschappen, of gelijkwaardig door ervaring;
 • Je hebt bij voorkeur 10 jaar relevante werkervaring in de bouwsector (gebouwen);
 • Je hebt ervaring in de opvolging van projecten in uitvoeringsfase en bent derhalve vertrouwd met een professionele aanpak van de beheersdomeinen budgetbeheer, planningbeheer, risico- en issuebeheer. Ervaring met kwaliteitsborging en veiligheidsaspecten is een plus;
 • Je bent een goede communicator in besprekingen, zowel in teamverband als met externe partijen. Je bent doelgericht en gericht op het behalen van voor alle partijen aanvaardbare eindbeslissingen en afspraken. Je beschikt over een grote dosis aanpassingsvermogen, flexibiliteit en overtuigingskracht;
 • Je hebt kennis van taakgebonden softwarepakketten;
 • Je hebt een ruime ervaring met gebouwprojecten in uitvoering;
 • Je hebt een doorgedreven kennis van de vigerende wet- en regelgeving in Vlaanderen en/of België en bezit een proven track record van de ruime praktische ervaring ermee.

Wat wij bieden

 • Samenwerking met jonge en enthousiaste collega’s in multidisciplinaire teams;
 • Veelzijdige en uitdagende projecten;
 • Ruimte voor initiatief en verantwoordelijkheid;
 • Gedegen begeleiding en een breed aanbod aan in- en externe opleidingen;
 • Marktconform salaris en een goed pakket secundaire arbeidsvoorwaarden.

Wie wij zijn

Witteveen+Bos is een advies- en ingenieursbureau, dat wereldwijd oplossingen biedt voor complexe, technische en maatschappelijke vraagstukken op het gebied van water, infrastructuur, milieu en bouw. Vanuit een inspirerende werkomgeving werken onze ruim 1.100 medewerkers in multidisciplinaire projectteams aan fascinerende projecten in binnen- en buitenland.

Ons werk vraagt steeds om nieuwe kennis en verantwoordelijkheden, vandaar dat persoonlijke en vakinhoudelijke ontwikkeling essentieel is en gestimuleerd wordt. Onze medewerkers hebben de ambitie het beste uit zich zelf te halen en kwalitatief de beste resultaten te leveren. Er is ruimte voor eigen initiatief en ondernemerschap. De aandelen van ons bureau zijn in handen van onze eigen medewerkers.

Ben jij wie wij zoeken?

Solliciteer direct

Reageren?

Heb je belangstelling voor deze functie, solliciteer dan direct online: www.witteveenbos.com.

Meer informatie?

Witteveen+Bos medewerker Nora Vanderheijden

Nora Vanderheijden

Vestigingshoofd België
Witteveen+Bos medewerker Stefan de Roos

Stefan De Roos

Gedelegeerd bestuurder Witteveen+Bos Belgium N.V.