Ben jij wie wij zoeken?

Solliciteer direct

Stage-opdracht Amsterdam, Breda, Den Haag, Deventer, Heerenveen, Rotterdam

De NBS-Index

Het klimaat verandert. Daarmee is er een steeds grotere vraag naar duurzame en klimaatbestendige oplossingen. De filosofie van Building with Nature vormt steeds vaker een bouwsteen voor deze oplossingen. De nature based solutions (NBS) die met deze filosofie gepaard gaan zien we daarmee steeds vaker terug in de praktijk. Hoewel NBS steeds meer gewaardeerd worden in de praktijk lijkt de focus in veel projecten nog vaak te liggen op traditionele, ‘grijze’ oplossingen. Dit terwijl de meerwaarde van een nature-based oplossing vaak wel de voorkeur heeft.

 

Het feit dat er in de praktijk vaak voor de traditionele grijze oplossing wordt gekozen komt voornamelijk voort uit onzekerheid over het dynamische karakter, en daarmee de werking van NBS. Ook is er onzekerheid over de praktische implementatie van NBS omdat deze een bepaalde ecosysteemkennis vereist. Momenteel weerhouden deze en enkele andere onzekerheden veel partijen ervan NBS voor te stellen, en ook daadwerkelijk te implementeren in de praktijk. Om deze barrières te overwinnen is er behoefte aan meer ervaring en kennis over het toepassen van NBS. Door deze kennis en ervaring op te bouwen en te verzamelen kan een impuls worden gegeven aan het vaker toepassen van NBS in de praktijk.

 

Duurzaam en natuurgericht werken is onderdeel van het DNA van Witteveen+Bos. Daarom bestaat de ambitie om de ruimte voor BWN/NBS binnen projecten beter te benutten. Om deze ambitie te verwezenlijken, is een eerste stap de bestaande kennis binnen de organisatie inzichtelijk te maken en bedrijfsbreed toegankelijk te maken in een zogenoemde ‘NBS-index’: een database waarin bestaande kennis, ambities en referenties met betrekking tot NBS makkelijk toegankelijk is voor de mensen in de organisatie, die de kennisdeling vergroot. De NBS-index kan expliciete communicatie naar de opdrachtgever bevorderen over de aanwezige kennis binnen Witteveen+Bos. De NBS-index heeft als overkoepelend doel dat bij zowel de organisatie als opdrachtgever een groter draagvlak voor NBS ontstaat en zijn uitwerking heeft in de realisatie van meer NBS in de praktijk.

 

Witteveen+Bos zoekt een enthousiaste student die aan de slag wilt gaan met de NBS-index. Onderdeel van de werkzaamheden zijn (maar beperken zich hiertoe niet):

 • het intern inventariseren en verzamelen van kennis, expertise en ambities van Building with Nature/NBS;
 • een verdere invulling bedenken voor de NBS-index en de NBS index ontwikkelen;
 • de NBS index vullen met de verzamelde NBS kennis en expertise en deze beschikbaar stellen voor intern gebruik;
 • het intern communiceren en promoten van de NBS index d.m.v. presentaties en gespreksvoering met collega’s.

 

 

Eigen aanvulling en initiatieven zijn altijd welkom. Mogelijkheden om de opdracht uit te breiden zijn bijvoorbeeld:

 • inhoudelijk verder uitwerken en helpen bij de implementatie van NBS in gebiedsontwikkelingen;
 • een afwegingsinstrument of beslissingondersteunend systeem ontwikkelen om NBS wel of niet mee te nemen in gebiedsontwikkelingen;
 • ideeën ontwikkelen voor onze communicatie van onze kennis en expertise van NBS naar externen d.m.v. de website en social media platforms.

Wat wij vragen

Een ambitieuze student die:

 • affiniteit heeft voor, en enthousiast wordt van Nature Based Solutions/Building with Nature filosofie;
 • die de ruimte voor eigen initiatief benut en assertief is om eigen ideeën aan te dragen;
 • ervaring heeft met database software zoals SQL;
 • enthousiast wordt van het communiceren naar, en verbinden van een groot aantal collega’s;
 • graag in een internationale context werkt/communiceert.

Wat wij bieden

 • een werkplek op een van onze kantoren (Deventer, Amsterdam, Rotterdam, Breda, Den Haag of Heerenveen), een plek in ons team van ingenieurs, ondersteuning tijdens de opdracht, en een vergoeding. Ons team zit in Den Haag, Rotterdam, Amsterdam en Deventer;
 • een omgeving waar veel inhoudelijke kennis en expertise aanwezig is op het gebied van water, infrastructuur, milieu en bouw. Er heerst een toegankelijke sfeer onder collega’s met een grote ambitie om duurzame oplossingen te realiseren in de praktijk;
 • naast het grote netwerk van verschillende expertises binnen Witteveen+Bos, heeft Witteveen+Bos ook goed contact met externe partners. Zo is Witteveen+Bos nauw verbonden met Building with Nature netwerk EcoShape waar geregeld contact en uitwisselingen mee plaatsvinden.

Wie wij zijn

Witteveen+Bos is een advies- en ingenieursbureau, datwereldwijd oplossingen biedt voor complexe, technische en maatschappelijkevraagstukken op het gebied van water, infrastructuur, milieu en bouw. Vanuiteen inspirerende werkomgeving werken onze ruim 1.100 medewerkers inmultidisciplinaire projectteams aan fascinerende projecten in binnen- enbuitenland. Ons werk vraagt steeds om nieuwe kennis en verantwoordelijkheden,vandaar dat persoonlijke en vakinhoudelijke ontwikkeling essentieel is engestimuleerd wordt. Onze medewerkers hebben de ambitie het beste uit zich zelfte halen en kwalitatief de beste resultaten te leveren. Er is ruimte voor eigeninitiatief en ondernemerschap. De aandelen van ons bureau zijn in handen vanonze eigen medewerkers.

Ben jij wie wij zoeken?

Solliciteer direct

Reageren?

Heb je belangstelling voor deze opdracht, reageer dan direct online. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de heer ir. J.D. (Jaap) Klein, Groepshoofd

Stedelijke klimaatadaptatie, telefoon: 06 51 45 09 12