• 7 februari 2020
  • 13.00 uur - 14.30 uur / 14.30 uur - 16.00 uur
  • Buys Ballotgebouw
Evenement Utrecht

Nationaal Geografisch en Planologisch Symposium (NGPS)

Kom je ons ontmoeten?

Wat houdt dit carrière evenement in?

Het NGPS is een jaarlijks terugkerend evenement dat wordtgeorganiseerd door vijf universitaire studieverenigingen, die zich allenrichten op het geografisch en planologisch vakgebied. De vijfstudieverenigingen vertegenwoordigen alle studenten uit Nederland binnen ditvakgebied op universitair niveau. De organiserende studieverenigingen zijn: IbnBattuta uit Groningen, Sarphati uit Amsterdam, Mundus uit Nijmegen, V.U.G.S.uit Utrecht en Genius Loci uit Wageningen. Samen hebben zij zo’n 3000 leden.

 

Komend symposium staat in het teken van Zuidoost-Azië. Tijdens deze dag komen studenten, werknemers en werkgevers, die geïnteresseerd zijn in het thema bij elkaar om een dag lang kennis op te doenover dit onderwerp. Er worden verschillende lezingen en workshopsgeorganiseerd, die worden geleid door meerdere sprekers. Voor deze editie vanhet NGPS hebben wij er als organisatie voor gekozen om het thema onder teverdelen in drie tracks: (1) milieu, (2) human geography en (3) planning en design.

Het dagprogramma

Workshopsrondes Witteveen+Bos

  • 13.00 uur - 14.30 uur
  • 14.30 uur - 16.00 uur

Waar kun je ons ontmoeten?

Universiteitsterrein Utrecht, Complex van Hal Minnaert

Deel dit evenement