Schoon drinkwater en sanitatie voor iedereen

Wereldwijd hebben bijna 700 miljoen mensen geen toegang tot schoon drinkwater. Dit is 1 op de 10 mensen. Schoon drinkwater zorgt voor minder infecties en ziekte. Er is genoeg schoon drinkwater voor iedereen op de wereld, maar door problemen zoals een slechte infrastructuur of economie, sterven er elk jaar nog miljoenen mensen aan ziekten die veroorzaakt worden door vervuild drinkwater of slechte hygiëne.

2,4 miljard mensen op de wereld kunnen nog geen gebruik maken van schone toiletten en ander sanitair. Dit is 1 op de 3 mensen. Goede sanitaire voorzieningen zorgen voor minder ziekten en infecties. Maar ook zorgen bijvoorbeeld schone toiletten op scholen ervoor dat meer meisjes naar school gaan, ook als ze ongesteld zijn.

Hoe draagt Witteveen+Bos bij aan deze ontwikkeling? 

Om de kwaliteit van water te verbeteren moet deze vervuiling stoppen en afvalwater moet vaker gezuiverd worden. Ook moeten alle landen in 2030 een goed werkend waterbeheersysteem hebben en moeten sanitaire voorzieningen geregeld zijn. Witteveen+Bos kan in projecten bijdragen aan deze doelen zodat er schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen beschikbaar zijn voor iedereen.

Ons commitment voor drinkwater