De meeste energie haal ik uit het contact met mensen

Medewerkersverhaal | Sander ten Pas

Als ontwerpleider werkte Sander ten Pas mee aan de Maasdeltatunnel. Hij begon als stagiair en werkt inmiddels alweer twintig jaar bij Witteveen+Bos, waar hij gevoelsmatig eens in de zoveel tijd een nieuwe baan heeft.

Maasdeltatunnel

‘Toen ik begon bij Witteveen+Bos dacht ik: ik wil over twintig jaar niet alles al gezien hebben. Ik probeerde daarom niet te snel van rol te veranderen. Het leek me zo saai als er niets meer te ontdekken viel. Inmiddels weet ik wel beter. Ontwikkelingen volgen elkaar zo snel op, de uitdagingen voor ons als ingenieurs zijn zo groot, er komt geen einde aan. Voor mijn gevoel heb ik iedere drie tot vijf jaar een nieuwe baan. Zo werkte ik de afgelopen jaren als ontwerpleider aan de Maasdeltatunnel, onderdeel van de Blankenburgverbinding. Technisch heel uitdagend! Inmiddels richt ik me op middelgrote projecten met een kortere doorlooptijd. Daarin wordt meer op commercieel vlak van mij gevraagd. Erg leuk en leerzaam.’

Antwerpen en Kopenhagen

‘Mijn favoriete dagen zijn die dagen waarop mijn laptop dicht blijft. De meeste energie haal ik namelijk uit het contact met mensen. Als je elkaar weet te vinden, begrijpt wie wat doet en waarom en je je kan inleven in de ander, lopen projecten soepeler. Zo was ik een paar weken geleden in Vancouver voor een nieuw project. De afstemmingen via Teams verliepen erg stroef, maar nadat we elkaar echt hadden gesproken werd de communicatie veel opener. Soms betekent het dat het handiger is om ergens een tijd te wonen. Zo heb ik voor de Oosterweelverbinding in Antwerpen gewoond en voor de ​​Fehmarnbelt in Kopenhagen. Op locatie maak je beter contact.’

Virtueel bouwen

‘Ik werk erg graag samen met aannemers. Veiligheid en risicobeheersing in het ontwerp zijn daarbij van groot belang. Omdat de bouwfase vaak het meest complex is, maken wij die fase vanuit de groep Constructability inzichtelijk met 4D-modellen. Dat zijn 3D-modellen waaraan we een vierde dimensie toevoegen: tijd. Zo kunnen we iedere stap in het bouwproces visueel maken en signaleren we conflicten nog voor ze een probleem worden. De mogelijkheden met 4D zijn eindeloos. Op dit moment maken we via het model de milieubelasting van bouwmaterieel inzichtelijk. Dat is belangrijk met het oog op de toekomst. Elektrificering moet ons in de toekomst in staat stellen om de uitstoot tijdens de bouw te verminderen. Hoeveel laadcapaciteit en accupacks heb je wanneer nodig en waar zet je die neer? In een 4D-model kunnen we die informatie allemaal kwijt.’