Het verhaal van Sophie Vulink

Direct na mijn afstuderen aan de slag bij een ingenieursbureau was mijn wens. Witteveen+Bos maakte dat dit werkelijkheid werd. Na afronding van mijn bachelor Bouwkunde en master Construction Management & Engineering aan de TU Delft, startte ik in 2015 met mijn eerste echte baan bij Witteveen+Bos.

In de afgelopen vier jaar heb ik aan verschillende leuke projecten mogen werken. De meeste projecten waar ik aan werk zijn langlopende projecten. Vanwege mijn rol als adviseur op het gebied van contract- en projectmanagement kan ik gedurende de hele doorlooptijd bij een project betrokken zijn: van initiatief tot oplevering. Vaak zijn dit rollen waar je niet een gehele werkweek mee bezig bent. Hetgeen mij ook erg aanspreekt want hierdoor heb je altijd meerdere projecten lopen, waarin je met verschillende collega’s samenwerkt.

Bij Witteveen+Bos kun je ook doorgroeien in jouw rol binnen projecten. Toen ik net twee maanden in dienst was, raakte ik betrokken bij een project in de rol van projectmedewerker. Mijn verantwoordelijkheid was het opstellen van de contract- en aanbestedingsdocumenten voor een wegreconstructie (binnen een groter gemeentelijk programma). Na het opstellen van deze documenten is de aanbesteding van het project gestart en is een aannemer geselecteerd die het werk is gaan realiseren. Gedurende de uitvoering van het project was ik betrokken bij de beheersing van het contract met de aannemer, dit onder de vleugels van een collega die de rol van contractmanager vervulde. Inmiddels is het project afgerond en zijn we bezig met het volgende deelproject binnen hetzelfde programma. In dit vervolgproject vervul ik de rol van projectleider en is de rol van contractmanager geleidelijk naar mij overgedragen. Dit project maakte het voor mij mogelijk om continu nieuwe taken en verantwoordelijkheden op te pakken binnen een veilige omgeving. Er waren altijd senior collega’s bij het project betrokken, op wie ik kon terugvallen indien nodig.

Dat je bij Witteveen+Bos gaat werken aan leuke projecten in teams van enthousiaste collega’s waarbinnen je jouw expertise kan inbrengen, is niet het enige pluspunt van de organisatie. Er heerst een open bedrijfscultuur, collega’s zijn altijd bereid om vanuit hun expertise mee te denken en je verder te helpen. Tevens worden verschillende informele activiteiten georganiseerd en zijn er altijd mogelijkheden om een eigen initiatief in de praktijk te brengen.

Als ik een tip mag geven: kies voor een functie waarvan jouw hart sneller gaat kloppen. Maar misschien nog wel belangrijker is het team waarin je terecht komt en de mensen waar mee je gaat werken. Uiteindelijk gaat het om het plezier dat jij uit je werkzaamheden kan halen. Met enthousiasme en een proactieve houding zijn er tal van mogelijkheden om je verder te ontwikkelen binnen Witteveen+Bos. Een functieprofiel is geen strak omlijnd kader waar je binnen moet kleuren maar een basis van waaruit je buiten de lijntjes kan gaan kleuren richting jouw ambitie!