Het verhaal van Richard de Nijs

Kennis delen is een must

De aantrekkingskracht van Witteveen+Bos in mijn vakgebied, geotechniek, is gelegen in de betrokkenheid bij de realisatie van bijzondere ondergrondse infrastructuur zoals de Noord/Zuidlijn te Amsterdam of de Oosterweelverbinding te Antwerpen. Gegeven de grote belangen moeten onze creatieve oplossingen ook op volle schaal worden beproefd. Dankzij deze proefprojecten staat Witteveen+Bos vooraan in kennisontwikkeling en genereren we met de projectteams een waardevol netwerk van kennishouders. En wat is er nu mooier dan deze kennis ook te delen met anderen door artikelen, afstudeeropdrachten en via mijn docentschap aan de TU Delft? Beloond worden met de Keverling Buismanprijs 2017 (voor beste artikel in het vakblad GeoTechniek) is dan extra bijzonder.