Het verhaal van Guido van Rinsum

Begin 2018 heb ik mijn opleiding Waterbouwkunde aan de Technische Universiteit van Delft afgerond. Waterbouwkunde is wat mij betreft een ontzettend mooi vak waarbij je de mogelijkheid hebt om technische analyses uit te voeren of ontwerpen te realiseren die maatschappelijk relevant zijn. Projecten spelen zich vaak af op de raakvlakken van diverse disciplines, zoals geotechniek en ruimtelijke kwaliteit. Dit maakt de projecten complex, maar biedt ook juist de kans om oplossingen te zoeken; iets waar een ingenieurshart sneller van gaat kloppen

Na mijn afstuderen ben in gelijk aan de slag gegaan bij Witteveen+Bos als projectingenieur hoogwaterbescherming. Gedurende mijn opleiding ben ik tijdens bedrijvendagen en business courses, diverse keren met Witteveen+Bos in aanraking gekomen. Deze kennismakingen met Witteveen+Bos gaven een goed beeld van de organisatie: een betrokken groep mensen die graag inhoudelijk bezig zijn. Inmiddels kan ik ook spreken uit eigen ervaring van binnen de organisatie dat collega’s altijd open staan voor inhoudelijke discussies en je zo snel een intern netwerk opbouwt.

Ondanks dat Witteveen+Bos een groot ingenieursbureau is, voelt het niet massaal. De manier waarop de organisatie is ingericht maakt dat je een kleine groep directe collega’s hebt. Daarnaast worden er veel leuke activiteiten georganiseerd die de betrokkenheid vergroten. Het voordeel van de grootte van Witteveen+Bos is wel dat er een groot aantal leuke, uitdagende projecten worden uitgevoerd. Je kunt zelf genoeg sturen in wat je leuk vindt en waar je ambities liggen.

Andere reden voor mij om voor Witteveen+Bos te kiezen is de waarde die wordt gehecht aan persoonlijke ontwikkeling. Zowel op technisch inhoudelijk vlak als op het gebied van ‘’soft skills’’ wordt hier voldoende aandacht aan geschonken. In eerste instantie in het zogenaamde Starterstraject, maar ook daarnaast worden voldoende mogelijkheden geboden.

Je draait binnen Witteveen+Bos direct mee als volwaarwaardig medewerker in de projecten en je krijgt snel verantwoordelijkheden. Een leuk project waar ik bij betrokken ben geraakt is het dijkversterkingsproject Markermeerdijken (tussen Amsterdam en Hoorn). Een complex project waarbij de impact op de omgeving geminimaliseerd moet worden, de ruimte beperkt is en tal van andere eisen en wensen van belang zijn. Binnen deze randvoorwaarden is het mijn taak, samen met collega’s, om een technisch dijkontwerp te realiseren. Dit ontwerp moet afgestemd worden met tal van andere disciplines. Kortom een integraal project waar technisch inhoudelijk ook veel uitdaging te vinden is. Voor dit project werk ik vaak in een projectkantoor vlakbij de te versterken dijk. Het voordeel hiervan is dat alle disciplines dicht bij elkaar zitten en afstemming eenvoudiger is.

Als je op zoek bent naar een inhoudelijk uitdagende baan met genoeg leuke projecten die tal van mogelijkheden bieden is Witteveen+Bos wat voor jou. Je krijgt hier zelf genoeg kansen om je eigen loopbaan te sturen, als je bijvoorbeeld meer de technische diepgang in wilt of jezelf breder wilt ontwikkelen binnen complexe projecten. Daarnaast kun je rekenen op een ontspannen werksfeer. Ik zou willen adviseren om het gesprek met ons aan te gaan tijdens een business course of bedrijvendag om een goed beeld van de organisatie te krijgen. Maar het is natuurlijk nog beter om dit zelf te ervaren door bijvoorbeeld een stage of afstudeeronderzoek bij ons te doen.