Het verhaal van Axelle Vincent

Ruimte voor jouw interesses

Hallo, ik ben Axelle. Ik ben in 2020 afgestuurd als milieuwetenschapper als tweede master na een master stedenbouwkunde en ruimtelijke planning. Vanuit deze combinatie werk ik bij Witteveen+Bos mee aan de uitwerking van milieueffectenrapporten voor ruimtelijke uitvoeringsplannen. Zo probeer ik de brug te slaan tussen de ruimtelijke planners, die werken aan o.a. stadsontwikkelingsprojecten en de experten in bodem, water, erfgoed, mobiliteit etc.

Bij Witteveen+Bos is veel ruimte om als nieuwkomer aan te geven waar je interesses liggen en waar je graag aan wil meewerken. Het geeft mij althans voldoening om te kunnen meewerken aan kleine en grote projecten en zo een positieve impact te creëren op de maatschappij. Elk project is dan ook een nieuw verhaal, waarin je je kan verdiepen. 

De collega’s zijn steeds bereid om een luisterend oor te bieden vanuit hun expertise of gewoon als collega Witteveen+Bos’er. Op de werkvloer kom je dan ook in contact met heel wat collega’s met diverse achtergronden. Het is leuk om te zien hoe iedereen zich inzet om een kwalitatief project af te leveren.

 

Heb jij zin om mee je schouders onder iconische projecten te zetten?
We zoeken collega's om ons team te versterken.

STEL JE KANDIDAAT