Het verhaal van Arn Jonkers

Wereldwijd bouwen aan de toekomst

Ruimte voor het nemen van initiatief en het ontwikkelen van je kwaliteiten. Dat is voor mij typisch Witteveen+Bos. Bij mijn sollicitatie had ik aangegeven dat ik naast het werken op interessante energieprojecten, ook mijn ervaring in Afrika graag wou inzetten. Daar is direct op ingespeeld, waardoor ik nu de vrijheid en het vertrouwen krijg om naast projectwerk, ook de internationale activiteiten van Witteveen+Bos in Afrika mee uit te bouwen. Natuurlijk interessant en bijzonder leerrijk, omdat ik zo ook andere kwaliteiten moet aanspreken zoals overtuigingskracht, het creëren van een netwerk en ondernemingszin. Niet toevallig kwaliteiten die ook van pas komen om mee te kunnen bouwen aan het energielandschap van de toekomst, in België en daarbuiten.