Zuidas Amsterdam

De Zuidas in Amsterdam, het financiële en zakelijke centrum van de stad kan niet verder groeien zonder eerst een betere bereikbaarheid over de weg en met het openbaarvervoer te creëren. De herstructurering is een uitdaging gezien de complexe ligging van de Zuidas, de dichte bebouwing en de grote forenzen stromen die dagelijks de Zuidas aan doen. Tijdens de herstructurering zal de overlast voor reizigers en bewoners tot een minimum beperkt moeten worden. De bereikbaarheid van de Zuidas echter, moet tot in de verre toekomst gewaarborgd zijn.  

Snelweg ondergronds voor een betere doorstroom
In de eerste fase van de herstructurering is gewerkt aan een geïntegreerd referentieontwerp met kostenraming voor verbreding van de A10. De aanbestedingsspecificaties voor het ontwerp en een construct-contract zijn opgesteld. Een milieueffectboordeling en het ‘routeringsbesluit’ - een planningsdocument - zijn ook onderdeel van de eerste fase. Om een betere doorstroom op de A10 te garanderen wordt het aantal rijstroken uitgebreid en zal de snelweg in de centrale zone van de Zuidas ondergronds gaan lopen. Haalbaarheidsstudies laten zien dat bouwen hier aan de Noordzijde mogelijk is, zonder niet beheersbare risico’s voor de gebouwen in de omgeving veroorzaakt door trilingen of verzakkingen. Binnen de gehele herstructurering van de Zuidasdok is veel aandacht voor multifunctionaliteit. Op de tunneldaken zal een openbare ruimte ontstaan die wordt ingericht met bomen en groen. Het totale gebied krijgt een ‘gemengde functie’; een stadsdistrict met hoogwaardige huisvesting, zakelijk accommodaties en openbare voorzieningen. De Zuidas is hiermee klaar voor de toekomst.

Haalbaarheidsstudies tonen aan dat mogelijke schade door trillingen of verzakkingen aan gebouwen beheersbaar zijn. Dit betekent een vlotte doorlooptijd bij de bouw van de tunnel

Deel deze pagina