Zonnepark bij awzi Harnaschpolder

Sinds eind 2020 werkt Witteveen+Bos samen met en in opdracht van Hoogheemraadschap van Delfland aan de ontwikkeling van een zonnepark van 2,1 hectare bij de afvalwaterzuiveringsinstallatie (awzi) Harnaschpolder in Den Hoorn. Het project is inmiddels aanbesteed en zal begin oktober 2022 zijn opgeleverd. Engineering-technisch een interessant project, omdat de opgewekte energie volledig zal worden gebruikt door de awzi; er vindt geen teruglevering aan het elektriciteitsnet plaats. Daarnaast biedt de gebruikte contractvorm (D&C) mogelijkheden die voor bijvoorbeeld decentrale overheden interessant zijn bij het realiseren van hun Regionale Energie Strategie.

De duurzaamheidsambities van waterschappen noopt tot het snel realiseren van maatregelen om energieneutraal te worden. Het Hoogheemraadschap van Delfland (Delfland) heeft in Delft een afvalwaterzuivering die veel elektriciteit verbruikt, maar ook ruimte heeft voor het aanleggen van een zonnepark. In 2020 schakelde Delfland Witteveen+Bos in om dit project ten uitvoer te brengen.

Engineering

Remi van Berkum is als projectleider vanuit Witteveen+Bos nauw bij het ontwerpproces betrokken. Remi: ‘We hebben het project van begin tot einde verzorgd. Van de fundering en kabels- en leidingen, die altijd op onhandige plekken voor je ontwerp liggen, tot het elektrotechnisch ontwerp en de vergunnings- en subsidieaanvraag. Het aanleggen van een zonnepark is op zich niet bijzonder uitdagend, de aansluiting ervan op het bestaande elektriciteitsnet van de awzi des te meer. De installatie is zó ontworpen dat 100 % van de opwek door de awzi wordt gebruikt, zodat de krappe beschikbare ruimte op het netwerk niet verder belast door extra teruglevering. Wanneer de zon niet schijnt, kan de awzi stroom van het netwerk betrekken.’

Biodiversiteit

Er is voor dit zonnepark nadrukkelijk gekeken naar manieren om de biodiversiteit te bevorderen. Zo worden de zonnepanelen op een meter hoogte gezet, zodat er minder gemaaid hoeft te worden. Hierdoor mag het groen hoger groeien voordat het de panelen kan beschaduwen. Dit is ook voordelig als het gaat om het onderhoud: er hoeft minder vaak gemaaid te worden en de werkhoogte voor monteurs is prettiger. Daarnaast zijn in de plannen insectenhotels en specifieke bloemen- en kruidenmengsel voorgeschreven, op advies van onze ecologen. De aannemer die het project gaat uitvoeren is specifiek gevraagd ook mee te denken over biodiversiteit bij aanleg en onderhoud van het zonnepark.

Contractvorm

Bij de aanleg van zonneparken wordt doorgaans niet gekozen voor een design and construct-contract (D&C-contract). Dat is in dit project wel gebeurd. Remi: ‘Deze contractvorm geeft de opdrachtgever meer verantwoordelijkheid voor de uitwerking en daarmee ook iets meer houvast. De verdeling van de risico’s komen zo iets anders te liggen dan bij de meer gebruikelijke EPC-contractvorm. Dit kan ook interessant zijn voor bijvoorbeeld andere waterschappen, provincies en gemeenten die de komende jaren naar verwachting veel zonneparken in eigen beheer gaan bouwen, zoals in hun Regionale Energie Strategie (RES) is omschreven.’ D&C-contracten passen hier vaak beter bij omdat het gaat over complexere projecten, onder andere door aansluitingen op bestaande installaties. Het vraagt ook om aannemers met een bredere expertise of aannemers die deze expertise middels samenwerkingsverbanden kunnen bieden.

Deel deze pagina

Meer informatie?

Remi van Berkum

Adviseur duurzaamheid in infrastructuur