• Herinrichting boulevard Paulus Loot

  • Vervanging riool

Zandvoort Boulevard: subtiele aanpassingen, afgetekend verschil

De boulevard is één van de kenmerkende kwaliteiten van Zandvoort. De Gemeente Zandvoort heeft de noodzakelijke vernieuwingen aan het riool aangegrepen om de boulevard te moderniseren. Door deze dubbele kwaliteitsslag kunnen inwoners, toeristen en ondernemers straks genieten van een mooie en praktische boulevard.

De herinrichting wordt in delen uitgevoerd. Dit is noodzakelijk omdat in het zomerseizoen door de drukte niet gewerkt mag worden op deze locatie. Gestart is met de vervanging van het riool. Dit jaar is de herinrichting van de Boulevard Paulus Loot afgerond.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Multifunctioneel ontwerp

Het principe ‘Multifunctioneel ontwerp' stimuleert op zoek te gaan naar meerdere functies en een maximale combinatie van functies, die je zo goed mogelijk bedient met het ontwerp.

Het nieuwe ontwerp is ontstaan door de belangen van alle gebruikersgroepen mee te laten wegen. Zo is ook letterlijk een multifunctioneel aspect in het ontwerp verwerkt, waardoor alle belanghebbenden een meerwaarde ervaren ten opzichte van het bestaande ontwerp. In de bestaande opzet waren aan beide zijden van de weg parkeerplaatsen gesitueerd. Het gevolg van deze keuze was dat de Boulevard een duidelijk domein was van de auto. Met een minder prominente plek fietsers en voetgangers. In het nieuwe gebiedsontwerp parkeer je de auto aan de zijde van de huizen. Hiermee ontstaat aan de duinzijde meer ruimte voor fietsers en voetgangers. Meerdere verkeersstromen kunnen zo soepel langs elkaar bestaan. Voetgangers lopen nu langs de duinen. Dit draagt bij aan het gevoel van een wandelboulevard, omdat de natuur nu dichterbij is.

Ontwerp met de natuur

Het principe ‘Ontwerp met de natuur' eist van de ingenieur dat hij of zij natuurlijke processen in kaart brengt: fysisch, chemisch en/of biologisch. Vervolgens is het zaak om in het ontwerp aan de ene kant negatief ingrijpen in deze processen te voorkomen en aan de andere kant juist gebruik te maken van deze natuurlijke processen om extra baten te creëren. 

De duinen zijn voor wandelend Nederland waarschijnlijk één van de meest geliefde plekken. De oude boulevard schonk aan deze aantrekkingskracht niet veel aandacht. De aanwezige bankjes stonden midden op de stoep. Hierdoor was de wandelaar (of rustende fietser) nog helemaal onderdeel van het verkeer. Door één simpele ingreep wordt het mogelijk om met meer rust van het duinen- en zeezicht te genieten. De bankjes zijn verplaatst en staan nu een stukje in de duinen. Zo bevindt de drukte zich achter de wandelaar of fietser. Door tussen de wandelzone en de weg duinen toe te voegen en verhard oppervlak te laten vervallen, biedt het nieuwe ontwerp ook meer ruimte aan de natuur.

Participatief ontwerpen

‘Participatief ontwerpen' houdt in dat je niet ontwerpt vóór de omgeving, maar samen mét de omgeving. Het draagvlak wordt groter wat de uitvoering doelmatiger maakt en het ontwerp sluit beter aan op de wensen van de omgeving.

In het proces naar het definitief ontwerp voor de herinrichting van de Zandvoortse boulevard is uitgebreid geparticipeerd met de bewoners en belanghebbenden. Ook tijdens de verschillende fases, zoals het schetsontwerp en voorlopig ontwerp. Met name de communicatie en relatie met de diverse strandtenthouders was essentieel tijdens het proces. Tijdens de realisatie is de communicatie door de omgevingsmanager van de aannemer verzorgd.

Deel dit project