• Ontwikkeling van windparken

  • Transitie naar duurzame energie

  • CO2-arme energievoorziening

Eemshaven-West Groningen

Nederland werkt aan een CO2-arme energievoorziening die veilig, betrouwbaar en betaalbaar is. Windenergie speelt een belangrijke rol in de overgang naar duurzame energie. Het Rijk en de provincies hebben voor windenergie een doelstelling van 6.000 megawatt in 2020 afgesproken. De provincie Groningen heeft gekozen voor de ontwikkeling van windparken binnen drie concentratiegebieden, waaronder het gebied Eemshaven-West. Voor de invulling van dit gebied zijn er meerdere plannen van initiatiefnemers. De plannen overlappen elkaar en kunnen daarom niet allemaal tegelijk worden gerealiseerd. Om de planvorming voor het windpark in Eemshaven-West een stap verder te brengen worden de mogelijkheden voor windenergie verder onderzocht.Witteveen+Bos voerde in opdracht van het Rijk, de provincie Groningen en de gemeente Eemsmond de milieueffectenstudie uit waarin diverse alternatieven worden verkend.

 

 

 

Deel deze pagina