Watervoorraadstrategie en voorlopig ontwerp

PT Kapuk Naga Indah ontwikkelt 12.000 ha kunstmatige eilanden en landaanwinningen in de provincies Jakarta en Banten, Indonesië. De nieuwe eilanden en ingepolderde gebieden hebben behoefte aan watervoorzieningsystemen die voorzien in de waterbehoefte van bewoners en bedrijven.

Witteveen+Bos stelde een investeringsstrategie op voor de beste watervoorziening voor verschillende scenario's van de gehele ontwikkeling en een voorontwerp voor de eerste fase van de ontwikkeling. De eerste fase van de ontwikkeling richt zich op de on-linewinning van Pantai Indah Kapuk (herwonnen in de jaren 1990) en drie kunstmatige eilanden bij Kapuk Naga Indah (1.500 ha). Het bronwater bestaat uit oppervlaktewater en de waterzuivering vindt plaats in twee bestaande waterzuiveringsinstallaties. De vraag naar water zal naar verwachting rond de 1000 l/s liggen, terwijl de huidige opname- en behandelingscapaciteit van de twee waterbehandelingsinstallaties rond de 300 l/s ligt. Om aan de vraag naar water te voldoen, moet de hele infrastructuur voor watervoorziening worden uitgebreid.

We hebben een voorontwerp gemaakt voor de benodigde infrastructuur voor de gehele eerste fase van de watervoorziening, variërend van inname tot zuiverwaterreservoirs. Onze activiteiten omvatten ook het adviseren over een gefaseerde implementatie in de eerste fase en technische begeleiding in de volgende fasen van de watervoorzieningsontwikkelingen. 

Deel deze pagina