Vroegtijdig waarschuwingssysteem overstromingen

De landbouwregio Beni in Bolivia wordt vaak getroffen door grootschalige overstromingen. Deze jaarlijkse overstromingen veroorzaken aanzienlijke economische verliezen. Om gevolgen te verzachten, moeten de inwoners van de Beni-regio worden gewaarschuwd voor aanstaande extreme lozingen op de Beni-rivier om tijdig de nodige voorzorgsmaatregelen te kunnen nemen. In het kader van het programma 'Vivir con el Agua' (wonen met water), geïnitieerd door het Boliviaanse Ministerie van Waterstaat in samenwerking met de Nederlandse Ambassade, heeft een consortium van adviseurs onder leiding van Witteveen+Bos een waarschuwingssysteem voor overstromingen ontwikkeld en geïmplementeerd, bestaande uit een data-informatiemodule, een hydrodynamisch computermodel voor voorspellingen en een communicatiesysteem. Om de input voor de hydrodynamische voorspelling te genereren, werd een data-analyse uitgevoerd.

Personeelsleden van de Boliviaanse overheid werden getraind in het gebruik van het systeem dat het ministerie in staat zal stellen om de inwoners van Beni tijdig te waarschuwen, waardoor de economische schade in de toekomst te beperken. Het systeem stelt de overheid ook in staat om overstromingsrisicokaarten op te stellen die kunnen worden gebruikt voor het opstellen van ruimtelijke plannen die gericht zijn op minder kwetsbaarheid voor overstromingen. 

Deel deze pagina