Visvoerfabriek

In 2017 zijn medewerkers van Witteveen+Bos gedetacheerd bij Koudijs Ghana Ltd (De Heus) om te helpen bij de voorbereiding van de uitvoering van het Fish Feed Factory-project. Daarvoor heeft Witteveen+Bos geholpen bij de voorbereiding van de conceptuele ontwerpen voor het project. De werkzaamheden tijdens de detachering voor Koudijs Ghana Ltd betroffen:

  • onderzoek naar de keuze van de locatie;
  • opstellen van de aanbestedingsdocumenten (FIDIC Silver Book);
  • ondersteuning bij de registratie van landeigendomsrechten;
  • beoordeling/controle van door derden ingediende ontwerpen;
  • ondersteuning bij onderhandelingen en vergaderingen met aannemers; toezicht; beoordeling van de inschrijvingen.
Deel deze pagina