Vestdijk Eindhoven

De Vestdijk in Eindhoven is een belangrijke verkeersader die door het centrum van Eindhoven loopt. Het verbindt de stad met de verdere regio. De inrichting van de huidigeweginfrastructuur voldoet niet meer aan de geldende luchtkwaliteitsnormen. Daarnaast sluit het niet aan bij de ontwikkelde toekomstvisie voor het stadscentrum. Complexe keuzes zijn nodig om tot een nieuwe verkeerssituatie te komen. Gezien de vele stakeholders; bewoners, bedrijven en bezoekers wordt er op een vernieuwende manier aandacht besteed aan informatie-uitwisseling rondom het project.

Bij de aanpassingen rondom de verkeersader de Vestdijk is een nieuwe vorm van digitale stakeholdersoverleg toegepast. Alle betrokken partijen krijgen zo een kans om hun mening te geven voordat besluiten gefinaliseerd worden. Om dit proces te ondersteunen is het ontwerp van de nieuwe verkeersituatie geïmplementeerd in een ervaringsgerichte website. De site geeft informatie over de verschillende alternatieven en toont een nauwkeurige 3D-impressie van de nieuwe situatie. Op deze manier stelt het bewoners, bedrijven en andere belanghebbenden in staat om feedback te geven. Het ondersteunt tweerichtingscommunicatie en informatie kan snel en gemakkelijk worden uitgewisseld. De publieke reacties die via de website binnenkomen worden verzameld in een 'requirements database'. Deze database vormt het startpunt voor het verdere ontwerpproces.

Stakeholders kunnen met behulp van VRtechnieken de gehele nieuwe Vestdijk driedimensionaal beleven en vanuit een zelf gekozen perspectief inzicht krijgen in de impact van voorgenomen maatregelen.

Pieter-Bas de Visser

Stakeholder management
Edgar Rijsdijk, adviseur strategisch omgevingsmanagement bij Witteveen+Bos: ‘Er zijn diverse oplossingen voor de herinrichting van het centrumgebied bedacht, zoals het afsluiten van de Vestdijk voor doorgaand verkeer, het weghalen van een rijbaan, het verlagen van de maximumsnelheid naar 30 kilometer per uur en het herinrichten van de openbare ruimte. Met behulp van een online informatieplatform konden we de opties goed in beeld brengen en zo reacties verzamelen over wat iedereen in de stad van het voornemen vindt’.

VR-model
Pieter-Bas de Visser, Witteveen+Bos-projectleider van het virtual reality (VR) model en de website vult aan: ‘Bewoners, ondernemers, bezoekers en passanten konden met behulp van VR-technieken de gehele nieuwe Vestdijk driedimensionaal beleven en vanuit een zelf gekozen perspectief inzicht krijgen in de impact van voorgenomen maatregelen. Daarbij konden ze ook hun mening achterlaten. Met deze nieuwe vorm van digitale stakeholderparticipatie kan in korte tijd veel informatie met belanghebbenden worden uitgewisseld en verzameld’.

Toegevoegde waarde
Maar hoe werkt dat nu precies? De ontvangen reacties zijn via de website verwerkt in een zogenaamde ‘klanteisendatabase’ die aan de basis van het ontwerpproces staat. ‘Omdat het informatieplatform is gekoppeld aan onze ontwerpsystematiek, wordt de input van stakeholders direct verwerkt in de online omgeving. We kunnen veel meer en sneller input verwerken dan bijvoorbeeld op een traditionele informatieavond. Doordat we meer input hebben, kunnen we ons advies beter funderen en bovendien creëren we meer draagvlak voor de aanpak van het project doordat meer stakeholders betrokken zijn’, aldus Edgar. ‘Een mooi voorbeeld is dat de oorspronkelijke doelstelling van de gemeente Eindhoven vooral gericht was op verbetering van de luchtkwaliteit en leefbaarheid. Tijdens het verzamelen van alle input onder stakeholders bleek dat er ook waterproblematiek speelt in het gebied. Deze informatie heeft geleid tot een bijstelling van de projectdoelstelling. Deze beheerste procesgang met vroegtijdige, systematische koppeling tussen eisen en doelstelling, levert aan de voorkant een veel scherper beeld van de opgave op. Hierdoor kunnen ontwerpers met een duidelijk afgebakende opdracht aan de slag. Dat biedt voor iedereen meerwaarde’.

Pieter-Bas vult aan: ‘In het verleden zat er bij dit soort projecten vaak een verschil tussen de gegevens die je hebt verzameld en de problemen die zich in de praktijk voordoen. Dit komt omdat je slechts van een beperkte groep stakeholders informatie tot je beschikking had, bijvoorbeeld vanwege beperkte opkomst bij bewonersavonden. Met het maken van het informatieplatform voor de Vestdijk hebben we ons gerealiseerd dat we het integrale proces van participatie en ontwerp nu nog beter snappen. Dat vind ik geweldig’. 

Interactief
Edgar en Pieter-Bas zijn enthousiast: ‘Binnen dit project hebben we naast onze expertise op het gebied van consultancy en de technische onderbouwing vooral ingestoken op de beleving. Wij zetten VR in als een nieuwe manier van adviseren voor de toekomst: direct in gesprek met stakeholders over de impact van ontwerpen of oplossingen, met uiteraard een goede technische onderbouwing ‘onder de motorkap’. Meer dynamische beelden, minder dikke rapporten: zo werken wij voortdurend aan maximale waarde voor onze klanten.’

Deel deze pagina