• Versterken kustlijn met een zandsuppletie

  • Ter verhogen van de veiligheid en het welzijn van de inwoners

  • 'Building with Nature' concept

Versterken kustlijn Pekalongan

Witteveen+Bos heeft in opdracht van de Unie van Waterschappen een haalbaarheidsstudie uitgevoerd voor de stad Pekalongan, gelegen aan de noordkust van Java. De stad heeft last van kusterosie en delen van de stad kampen met dagelijkse overstromingen. Beide worden veroorzaakt door bodemdaling en slecht beheer van waterkeringen. Naar aanleiding van de haalbaarheidsstudie heeft Witteveen+Bos geadviseerd om de kustlijn te versterken met een zandsuppletie. Ook heeft Witteveen+Bos geadviseerd om polders aan te leggen tegen de overstromingen. Beide oplossingen verhogen de veiligheid en het welzijn van de inwoners van de stad. Ze creëren daarnaast kansen voor productiviteit in het gebied. De oplossingen zijn gebaseerd op begrip van het systeem en efficiënt gebruik van natuurlijke processen volgens het Building with Nature-concept.

Deel deze pagina