Vermindering kwetsbaarheid A58 voor overstromingen en wateroverlast

Hoe kunnen overstromingsrisico’s kosteneffectief geminimaliseerd worden door toepassing van het concept meerlaagse veiligheid (MLV)? Dat was de hoofdvraag van de opdracht die Rijkswaterstaat Zee en Delta bij Witteveen+Bos neerlegde. Rijkswaterstaat wilde inzicht krijgen in de kwetsbaarheid voor overstromingen en wateroverlast van de A58 in de gemeente Reimerswaal en de rijkswegen in de provincie Zeeland. Daarnaast heeft Rijkswaterstaat als doel om de A58 door middel van kosteneffectieve maatregelen robuust te maken en te houden. Witteveen+Bos heeft voor dit project een rapportage opgesteld dat de provincie handvatten geeft om de kwetsbaarheid van de infrastructuur te verminderen.  

Het thema vitale en kwetsbare functies speelt een belangrijke rol in het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie: het is één van de opgaven die sinds 2020 een verplicht onderdeel is van klimaatbestendig handelen in beleid. De A58 in Zeeland is aangewezen als vitale infrastructuur. Over de kwetsbaarheid van die infrastructuur was echter weinig bekend, Daarom onderzocht Witteveen+Bos dit in relatie tot klimaattrends (waterveiligheid, wateroverlast, hitte en droogte). Daarnaast analyseerden wij hoe overstromingsrisico’s geminimaliseerd kunnen worden door toepassing van het concept meerlaagse veiligheid.

Meerlaagse Veiligheid

In het Nationaal Waterplan (2008) werd voor het eerst ‘Meerlaagse Veiligheid’ geïntroduceerd. Bij MLV  worden overstromingsrisico’s bestreden door een combinatie van waterkeringen (laag 1), ruimtelijke ordening (laag 2) en crisisbeheersing (laag 3). In het verleden was er vooral aandacht voor de bouw van sterke waterkeringen (laag 1). Het concept van MLV voegt hier de elementen ‘in samenhang met een waterbestendige buitenruimte’ (laag 2) en een ‘adequate crisisbeheersing’ (laag 3) aan toe.

Handvatten om risico’s te beperken

Witteveen+Bos heeft voor dit project een rapportage opgesteld dat de provincie handvatten geeft om de kwetsbaarheid van de infrastructuur te verminderen. De rijkswegen in Zeeland zijn geïnventariseerd en geanalyseerd op kwetsbaarheid. Voor een deel van het tracé in de gemeente Reimerswaal is een verdere detailanalyse uitgevoerd, onder andere naar de geotechnische stabiliteit van de grondwerken voor de fundering (zogenaamde weglichamen). Op basis hiervan is een inschatting van schade en risico gemaakt. Bovendien hebben we vanuit het concept van meerlaagse veiligheid maatregelen voorgesteld. Voorbeelden hiervan zijn compartimentering van poldergebieden en de aanpassing van infrastructurele objecten, zodat deze minder schade oplopen bij een daadwerkelijke overstroming.

Wil je meer weten over de adviezen die zijn gegeven, bekijk dan ook het onderzoeksrapport.

Deel dit project

Meer informatie?

Witteveen+Bos medewerker Edgar Rijsdijk

Edgar Rijsdijk

Sectorhoofd Gebouwde Omgeving