Verapazbrug verbindt Muidelaan en Afikalaan in Gent

Groen licht voor de bouw van de Verapazbrug, een project dat kadert in het nieuwe mobiliteitsplan van de stad Gent. Met dit nieuwe mobiliteitsplan wil het Agentschap Wegen en Verkeer inzetten op een betere doorstroom van het verkeer tussen de stadsring (R40) en de omliggende snelwegen R4, E17, E34 en E40. Bovendien heeft de bouw van de Verapazbrug een positieve impact op de bereikbaarheid van het nieuwe stadsdeel, de Oude Dokken en de leefbaarheid ervan.

In opdracht van het Agentschap Wegen & Verkeer, Stad Gent, Farys, De Lijn en De Vlaamse Waterweg werken we - samen met onze partners MAAT Ontwerpers en Marie-José Van Hee architecten - een studie uit voor de bouw van de brug over het Handelsdok, die de Muidelaan en Afrikalaan met elkaar verbinden.

Twee brugdekken met trogliggers

Met de komst van de brug verleggen we de stadsring (R40) naar de Afrikalaan en de Koopvaardijlaan. Om een vlotte doorstroom te garanderen, worden twee brugdekken voorzien. Deze worden ontworpen met trogliggers om de constructiehoogte te beperken. Bovendien worden aan de trogliggers uitkragende brugdekken gekoppeld, ideaal om fietsers en voetgangers te scheiden van het gemotoriseerd verkeer. Voor de opbouw van de brug, hanteren we een in-situ techniek en opteren we qua materiaal voor gewapend nagespannen beton.

Herinrichting kades Handelsdok

Daarnaast houden we in het ontwerp ook rekening met de herinrichting van de bestaande kades, aan weerszijde van het Handelsdok. De insteek: een ontmoetingsruimte creëren, waar er plaats is voor groen met brede paden voor voetgangers en fietsers.

 

Focus op vlotte doorstroom verkeer en maximale veiligheid

Om optimaal te kunnen inzetten op een vlotte doorstroom van het verkeer, de veiligheid van alle weggebruikers en de leefbaarheid van de omwonenden focussen we binnen dit project ook op de heraanleg van de Muidelaan en de Afrikalaan.

Zo zullen er sporen aangelegd worden in de middenberm van de Muidelaan voor tramlijn 4, die de Oude Dokken in de toekomst verbinden met Gent Dampoort. Daarnaast voorzien we twee rijstoken in beide richtingen en plaatsen we verkeerslichten, opdat fietsers en voetgangers veilig de Muidelaan kunnen oversteken.

In de Afrikalaan zal de brug naadloos aansluiten op een nieuw verkeersplein. Hier implementeren we verkeerslichten en voldoende, alsook veilige oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers. Iets verderop leggen we in de Koopvaardijlaan een keerpunt aan, waarop het verkeer komende van de Vliegtuiglaan of de Verapazbrug gemakkelijk kan keren om de andere kant de Afrikalaan te kunnen bereiken.  

Next steps

Intussen kreeg het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) een omgevingsvergunning voor de bouw van de Verapazbrug, waarvoor de werken van start zullen gaan midden 2021. Naast het studiewerk, zal Witteveen+Bos ook de werkzaamheden begeleiden. We mikken op een opening van de brug in 2024.

Meer informatie?

Kristof Myncke

PMC-leider Infrastructural Development and Management