Uitbreiding watervoorzieningen Burundi

Burundi is een van de armste landen van Afrika en de water- en sanitaire voorzieningen in het land moeten aanzienlijk worden verbeterd. Het bestaande waterleidingnet van Bujumbura heeft onvoldoende capaciteit (circa 96.000 m3/dag) en onvoldoende kwaliteit om aan de eisen van de groeiende bevolking te voldoen. Er zijn buurten die tot tien aaneengesloten dagen zonder water zitten. Het zuidelijke deel van Bujumbura, het enige mogelijke uitbreidingsgebied, beschikt momenteel niet over infrastructuur voor de distributie van drinkwater.

Het belangrijkste doel van ons project is de uitbreiding van het huidige watervoorzieningssysteem met een aanvoersysteem voor ruw water, een uitbreidbare drinkwaterbehandelingsinstallatie en verbeteringen aan het transport- en distributienetwerk, om zo 45.000 m3 extra per dag te produceren en te leveren. Rekening houdend met de millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling (halvering van het aantal mensen dat geen duurzame toegang heeft tot veilig drinkwater tegen 2015), maar ook met het buitensporige groeipercentage, zullen investeringen voor lange tijd worden gebruikt.

Een doelstelling op korte en lange termijn is de veiligheid en de sociale ontwikkeling verder te verbeteren door de gezondheid en de technische en financiële prestaties te verbeteren. Daarmee wordt een economische stimulans gegeven aan bestaande en nieuwe bedrijven en industrieën en zal de positie van vrouwen en kinderen toenemen. Vrouwen en kinderen worden gewoonlijk belast met de taak om drinkwater te halen.

Met het ontwerp en de engineering voor de uitbreiding van het huidige waterleidingnet met een inlaatsysteem voor ruw water, een zuiveringsinstallatie voor drinkwater en verbeteringen aan het transport- en distributienet is het project Bujumbura een typisch voorbeeld van onze Afrikaanse portefeuille.

Deel deze pagina