Transitie visserij IJsselmeer, Markermeer, IJmeer

De afgelopen tien jaar is het visbestand van het IJsselmeer sterk afgenomen als gevolg van overbevissing door commerciële visserij op het meer. Pogingen om de intensiteit van deze visserij te verminderen zijn tot nu toe niet succesvol geweest. Transitie naar een meer duurzame visserij is echter verplicht, om te kunnen voldoen aan de Europese- en nationale wetgeving.

Overgang naar duurzame visserij
In opdracht van de provincie Friesland maakte Witteveen+Bos een evaluatie van de belangrijkste factoren die een succesvolle overgang naar een duurzame visserij, in het kader van de geldende voorschriften en voorwaarden, tegenhouden. Witteveen+Bos werkte hierin samen met het LEI (Wageningen UR) en de provincies Friesland, Flevoland en Noord-Holland.

De eerste fase van het project was gericht op de analyse en beschrijving van de huidige situatie. Deze fase omvatte een beschrijving van het huidige systeem om de visserij te reguleren en de rol van de verschillende stakeholders hierin. Vervolgens werd een feitelijke beschrijving gemaakt van de ontwikkelingen in de visstand van het IJsselmeer. De resultaten hebben aangetoond dat de visbestanden blijven dalen.

In de volgende fase van het project is een inventarisatie gemaakt van de drijvende factoren die vereist zijn voor een overgang naar een duurzame visserij. Deze factoren zijn onder meer de Wet Nederlandse visserij, de Europese aal richtlijn, Habitatrichtlijn en de Vogelrichtlijn (Natura2000), de Europese Kaderrichtlijn Water en de economische situatie van de visserij. Als onderdeel van de inventarisatie is een analyse gemaakt van de economische situatie van de visserijbedrijven op het IJsselmeer door middel van interviews en het raadplegen van de financiële administratie van een selectie van deze bedrijven.

In de laatste fase van het project is een analyse gedaan van de belangrijkste aspecten die verantwoordelijk zijn voor de huidige overexploitatie en die de transitie naar een meer duurzame visserij belemmeren. De belangrijkste stakeholders en processen zijn hiervoor geïdentificeerd. Hieruit bleek dat er conflicten bestaan tussen de verschillende wetgevingen ten aanzien van de toegestane visserij-intensiteit. Er is geconcludeerd dat er noodzaak is voor veranderingen in de regelgeving van de visserij om een overgang te kunnen realiseren. In het bijbehorende advies zijn mogelijke oplossingen verkend.

Deel deze pagina