De Afsluitdijk Nederland planstudie en realisatie

De 32 kilometer lange Afsluitdijk tussen Noord-Holland en Friesland beschermt al sinds 1932 de vier provincies langs het IJsselmeer en het Markermeer tegen overstromingen. De lange dam met een verhoogde weg en met afwaterings- en navigatiesluizen is lange tijd de langste dam ter wereld geweest. Inmiddels zijn de normen voor waterveiligheid tegen overstromingen aangescherpt. De huidige dam voldoet daarmee niet aan de eisen voor waterveiligheid. 

Waterbouwkundig icoon

De Afsluitdijk is hét symbool uit de 20e eeuw van de Nederlandse strijd tegen het water. Alle benodigde maatregelen voor het afvoeren van water en veiligheid samen moeten van de Afsluitdijk een vernieuwd waterbouwkundig icoon van de 21e eeuw maken. Dit betekent meer dan alleen een technische opgave.

Visie Afsluitdijk

Dat is de visie die Rijk en Regio hebben vastgelegd in het Masterplan Beeldkwaliteit Afsluitdijk. Een intensieve samenwerking tussen Rijk en Regio zorgen voor een vernieuwende, veilige in de omgeving passende Afsluitdijk eind 2023. 

Realisatiefase

Om ervoor te zorgen dat de Afsluitdijk eind 2023 aan de eisen voor waterafvoer en waterveiligheid voldoet is planproces versneld. Witteveen+Bos heeft het concept ontwerp dossier planuitwerking twee maanden eerder opgeleverd om vertraging te voorkomen. In april 2015 heeft de Minister het ontwerp Rijks Inpassingsplan (RIP) getekend. Dit heeft de weg vrijgemaakt om de aanbestedingsprocedure te starten. Eind 2016 is de uitvraag naar de markt gedaan voor DBFM-contract (Design Build Finance Maintain). 

Tenderfase

Voorafgaand aan de tenderfase voor de verdere uitwerking en realisatie heeft LevveL aan Witteveen+Bos gevraagd als onderaannemer mee te werken. In 2017 heeft Witteveen+Bos aan de tender bijgedragen door inbreng van kennis uit de planstudie en het leveren van expertise op diverse specialismen binnen het project, en op het gebied waterveiligheid en waterafvoer. Begin 2018 heeft de combinatie LevveL vanuit Rijkswaterstaat de opdracht gekregen om de realisatie te starten. 

Buitenwerkzaamheden

Begin 2019 moet het overgrootste deel van de ontwerpwerkzaamheden gereed zijn en start de realisatie buiten. Buiten werken betekent werkzaam zijn op een postzegel. De beschikbare ruimte voor de uit te voeren werkzaamheden in relatie tot dagelijks functioneel gebruik, natuurwaarden en veiligheid is de grootste uitdaging van het project.

Deel deze pagina

De vernieuwde Afsluitdijk wordt binnenkort het icoon van de 21e eeuw en biedt Nederland bescherming tegen overstromingen