Technische haalbaarheidsstudie naar nieuwe haven in de Magdalena-rivier

Witteveen+Bos heeft voor Royal Port S.A. een haalbaarheidsstudie uitgevoerd naar een geheel nieuwe haven in de monding van de Magdalena-rivier bij de stad Barranquilla in Colombia. Witteveen+Bos werkt hierbij samen met onderaannemers MARIN en Antea Group Colombia. Royal Port wil de studie inzetten om de vereiste havenconcessie te verkrijgen.

Het aan de Caribische Zee gelegen Barranquilla is een van de grootste steden van Colombia en heeft bij de monding van de Magdalena nog geen haven. Reden voor Royal Port om Witteveen+Bos de mogelijkheden te laten onderzoeken. Er is behoefte aan extra capaciteit voor zowel maritieme overslag als overslag vanaf de rivier van natte en droge bulkgoederen en containers. De nieuwe haven moet geschikt zijn voor zowel zeevaartschepen als binnenvaartschepen.

In de eerste fase van het project hebben wij de technische haalbaarheid onderzocht. Deze is onderbouwd door optimalisatie van de lay-out, hydrodynamische modellering en een simulatie om de nautische veiligheid aan te tonen. Onze experts op het gebied van masterplanning, hydraulische modellering en havenconstructies hebben deze opdracht deels vanuit Nederland en deels vanuit Colombia uitgevoerd.

De dataverzameling was uitdagend, omdat de benodigde hydrodynamische en morfologische data van de Magdalena-rivier en de Caraïbische Zee beheerd wordt door verschillende instituten in Colombia.

De monding van de Magdalena Rivier blijft sedimenteren en daarom is baggeren voor de gehele haven van Barranquilla continu nodig. Dit is ook van belang om de toegang tot de haven van Royal Port open te houden.

Deel dit project

Meer informatie?

Paul Ravenstijn

Managing director Witteveen+Bos Panama