De Groenplaats in Antwerpen

Uitdagende ondergrondse legpuzzel

Stedelijke ontwikkeling wordt steeds complexer en uitdagender. Het aantal functies in een vaak beperkt projectgebied neemt toe. Tegelijk spelen opgaves op het terrein van woningbouw, klimaatverandering, ruimtelijke kwaliteit en mobiliteit. Deze uitdagende legpuzzel wordt in Antwerpen (groten)deels ondergronds gelegd. Met de herinrichting van het historisch plein de Groenplaats als duidelijke exponent.

Vanaf 2025 zal het plein van 1,2 hectare in het historisch centrum van Antwerpen onder handen worden genomen. Samen met de Stad Antwerpen en CROSS Architecture geeft Witteveen+Bos gezicht aan de vernieuwing van de Groenplaats. De transformatie van dit bekende plein volgt meerdere doelen:

  • Versterken van het historische karakter van het plein
  • Creëren van een open, groene en bruisende ontmoetingsplek
  • Verbeteren van de mobiliteit in dit deel van de stad (openbaar vervoer, fietser, voetganger)

Witteveen+Bos is er trots op om samen met Cross Architecture bij te kunnen dragen aan deze ambitieuze transformatie. In 2020 zijn we door de Stad Antwerpen gekozen tot winnaars van de ontwerpwedstrijd voor de ondergrondse faciliteiten en infrastructuur.

Sindsdien hebben onze ingenieurs meegewerkt aan het schetsontwerp, voorontwerp en definitief ontwerp van de onderbouw. Voor de bovengrondse herinrichting van de Groenplaats hebben we ook het definitieve ontwerp verzorgd met onder andere nieuwe wegenis, zitbanken, bomen en riolering.

Mobiliteit ondergronds, groen bovengronds

Antwerpen zet ook hoog in op klimaatadaptatie. Parken, groene pleinen, buurt- en volkstuinen verkoelen de stad en verminderen het hitte-eilandeffect. Ze beperken ook de kans op wateroverlast, verbeteren de luchtkwaliteit en vergroten de sociale cohesie. Kortom: aspecten die het welzijn en volksgezondheid bevorderen.

Stadsgroen en waterafvoer zijn middelen om de stad minder gevoelig te maken voor hitte- en wateroverlast.  Vandaar dat de stad de Groenplaats groener wil maken door de aanplant van bomen en wateropvang/berging. Ons ontwerp voorziet in de aanleg van twee waterbuffers en een volledig gescheiden rioolstelsel onder de Groenplaats en de aangrenzende straten. Het plein wordt voorzien van een ingenieus ondergronds systeem, dat riant ruimte biedt aan de wortels zodat volwassen bomen kunnen blijven groeien op de Groenplaats.

Door de beperkte ruimte bovengronds en de uiteenlopende functies is het ontwerp van Witteveen+Bos grotendeels ondergronds. Het voorziet in de renovatie van het premetrostation, de parking die meer faciliteiten voorziet voor elektrische voertuigen en deelmobiliteit en een nieuwe fietsenstalling. Zo wordt de ondergrondse ruimte een verlengstuk van de vernieuwde Groenplaats met voldoende mogelijkheden voor openbaar vervoer.

De nieuwe De Groenplaats in feiten

Ondergrondse infrastructuur

  • Vernieuwd (pre)metrostation incl. uitgang met uitkijk op Rubens en de Kathedraal
  • Ondergrondse fietsenstalling voor ruim 400 fietsen
  • Duurzame waterbuffers voor extra opslagcapaciteit bij hevige regenval
  • Ondergronds drainagesysteem om bomen water en voedingsstoffen te garanderen

 

Bovengronds ontwerp

  • 50 nieuwe bomen
  • Nieuwe plek Rubensstandbeeld + fonteinen
  • Ingang premetrostation verlegd en voorzien van (rol)trappen en liften

Meer informatie?

<>
<>