Stroomstart, een serious game over circulariteit in gebiedsontwikkelingen

Witteveen+Bos heeft samen met de gemeente Breda de serious game Stroomstart ontwikkeld om projectteams op een toegankelijke manier overzicht te bieden hoe integraal te sturen op circulariteit in gebiedsontwikkelingen.

Nederland staat voor een grote woningbouwopgave en heeft daarnaast de ambitie om voor 2050 volledig circulair te zijn. De grote woningbouwvraag en het beperken van primair grondstofgebruik in gebiedsontwikkelingen worden niet vanzelfsprekend integraal opgepakt. Het bouwen van zoveel woningen biedt de kans om deze uitdagingen integraal op te pakken en in een vroege fase de materiaalvraag te verminderen en de CO2-uitstoot van de bouw te verkleinen. Er is echter nog wel een verandering in denken nodig om samen deze kans te pakken: van lineair, naar circulair.

Met de serious game Stroomstart krijgen projectteams spelenderwijs inzicht in hoe ze in elke fase van gebiedsontwikkeling kunnen sturen op circulariteit. In het spel, dat er in zowel fysieke als digitale variant is, krijgen deelnemers de opdracht om primair grondstofgebruik beperken door bepaalde maatregelen te kiezen. Elke maatregel heeft een andere impact op bijvoorbeeld klimaatadaptatie, energiegebruik en/of het leefmilieu.

Een gebiedsontwikkeling is op zichzelf al een complex project, waarbij verschillende belangen, doelstellingen en ambities samen komen. Daarnaast blijft circulariteit vaak een containerbegrip, waarvan de betekenis steeds iets kan verschillen. De belangrijkste uitdaging is dan ook om voldoende complexiteit op beide onderwerpen te behouden, terwijl de deelnemers aan het denken worden gezet over circulariteit.

In de ontwikkelsessie, waar Stroomstart onderdeel van is, zoeken de deelnemers samen naar een manier om zoveel mogelijk waarde te creëren voor het gebied. Na afloop evalueren we de uitkomsten en kijken we hoe de gecreëerde waarde geoptimaliseerd kan worden. Zo krijgen deelnemers concrete handvatten voor circulaire gebiedsontwikkeling.

Deel deze pagina

Meer weten?

Witteveen+Bos medewerker Matthew Marshall

Matthew Marshall

PMC-leider Gebiedsontwikkeling