Strandeiland Amsterdam

Strandeiland is een nieuwe gebiedsontwikkeling in Amsterdam voor 8.000 woningen en 120.000 vierkante meter commerciële en maatschappelijke bestemmingen. De gemeente Amsterdam heeft hoge ambities voor Strandeiland: de wijk moet duurzaam en vooruitstrevend worden. Strandeiland moet tot en met 2040 ontwikkeld gaan worden, dus het is belangrijk om ver genoeg vooruit te kijken. Samen met partner Metabolics is Witteveen+Bos in 2019 ingegaan op het duurzame en circulaire vergezicht voor Strandeiland.

Verschillende duurzaamheidsthema's

We toetsten het concept-stedenbouwkundig plan op duurzaamheid in de brede zin van het woord en maakten aanbevelingen voor verbeteringen. Het onderwerp duurzaamheid werd integraal benaderd; dit betekent dat we verschillende duurzaamheidsthema’s samentrokken tot een holistisch duurzaamheidsplan voor het gebied. Hierbij zochten we nadrukkelijk naar synergie tussen verschillende thema’s, gebruikers, gebouwen, bedrijven en deelgebieden.

De gemeente heeft ambities geformuleerd op de thema’s materialen, energie, water en nutriënten, ecosysteem en biodiversiteit, cultuur en maatschappij, gezondheid en welzijn, waardecreatie en mobiliteit.

Voor ieder thema is er een uitgebreide analyse gedaan van ambities, scenario’s en aanbevelingen. Zo stelden we aanvullende kansen op om de duurzaamheidsambities binnen het gebied verder aan te scherpen.

Een holistisch duurzaamheidsplan

Witteveen+Bos richtte zich met name op de thema’s duurzame energie, (beschrijving van mogelijkheden voor energieopwekking middels PV op daken, gevels, in openbare ruimte of drijvend op het water) klimaatbestendigheid (gevolgen van wateroverlast, hitte en droogte en wat is nodig om het eiland weerbaar en robuust te maken) en emissievrije mobiliteit. Daarnaast onderzochten we de juridische haalbaarheid van het verplichten van emissievrije mobiliteit en een gecentraliseerde afvalophaalservice voor de wijk.

Er zijn veel verschillende duurzaamheidsthema’s die optimaal met elkaar moeten samenwerken binnen het plangebied. Met een integrale benadering van deze thema’s is een holistisch duurzaamheidsplan opgesteld, dat de gemeente Amsterdam helpt bij het maken van keuzes.

Meer informatie?

Tessa Leferink

Adviseur Active Travel en duurzame mobiliteit