Stedelijke riolering van Jakarta

Overstromingen zijn een van de grootste problemen van Jakarta, en daarnaast is het bestaande afwateringssysteem in slechte staat. Het onderhoud van de bestaande kanalen door middel van baggerwerken is niet operationeel in de hoofdstad. Een verantwoordelijke autoriteit voor dergelijke werkzaamheden bestaat niet. Bovendien is de afwateringscapaciteit niet langer geschikt om de huidige en toekomstige overstromingen in Jakarta op te vangen. Het baggeren van kanalen is noodzakelijk voor het afvoeren van oppervlaktewater. Witteveen+Bos voltooide de ontwerpstudies en stelde de baggerplannen op voor de gebieden van Kali Mati en het Pandemandan-kanaal en een bergingsterrein in Ancol. Internationale en nationale medewerkers waren betrokken bij de coördinatie van en het toezicht op de baggeractiviteiten en de opleiding van lokale operatoren.

Het project was gericht op het introduceren, testen en - indien nodig - aanpassen van kleinschalige stedelijke baggermethoden, in combinatie met het trainen van lokaal personeel om het materieel te bedienen. Het doel was een basis te leggen voor het onderhoud op lange termijn en de exploitatie van de kanalen door de verantwoordelijke autoriteiten. Het was de bedoeling dat het nieuwe baggermaterieel, dat in het kader van dit project was aangekocht, aan de Indonesische autoriteiten zou worden overgedragen.

Deel deze pagina