Stadslandbouw Antwerpen

Stadslandbouw verbindt de productie van landbouwvoedsel met de stedelijke behoefte aan energie, gezondheidszorg, recreatie, afvalverwijdering en het beheer van stedelijk groen. Waar stadslandbouw meerdere functies met elkaar verbindt, draagt het bij aan een optimaal ruimtegebruik in de stad.

De belangrijkste kenmerken van stadslandbouw zijn multifunctioneel, sectoroverschrijdend en schaalgebonden. Bestaande voorbeelden beslaan het hele scala van kleinschalige groentetuinen en stadstuinen tot hightech kassen die energie leveren aan het aangrenzende woongebied. Landbouwproducten en -diensten in de steden zijn verbonden met lokale productie en leveren vitale hulpbronnen aan de stad en haar bewoners. De stadslandbouw onderscheidt zich van de conventionele landbouw door haar sociale, economische en ecologische relatie met het milieu. Niet zozeer de schaal of de uitstraling onderscheidt de stadslandbouw van de conventionele landbouw, maar de solidariteit met het milieu.

Witteveen+Bos stond de stad Antwerpen bij door ambtenaren en gemeenten te informeren over het concept van stadslandbouw. Verder werd een studie uitgevoerd waarin alle stadslandbouwinitiatieven werden opgesomd en onderzocht. Op basis van de resultaten van dit onderzoek en in combinatie met een analyse van de actuele culturele en fysieke kenmerken van de stad is een strategie geformuleerd om de stadslandbouw verder te verbeteren en ondernemers in de stadslandbouw te faciliteren.

Deel deze pagina