Spoorzone Delft

Herontwikkeling van het dertig hectare spoorzonegebied in Delft dat midden in de historische binnenstad ligt. Het huidige treinspoor en treinviaduct zijn een zodanig knelpunt dat het veel overlast en risico’s met zich meebrengt. Daarnaast is de situatie is niet berekend op het toekomstige treinverkeer. Naast de rail infrastructurele ontwikkeling zal er binnen het gebied ook aandacht zijn voor de gebouwde omgeving; een nieuw stadskantoor, nieuwe woningen en nieuwe kantoren. Ook  wordt er een stadspark ontwikkeld. Een herontwikkelingstraject met een multidisciplinaire focus vanuit vele verschillende vakgebieden.

Planstudie met varianten
Voor de herontwikkeling van Spoorzone Delf is een planstudie uitgevoerd, waarin diverse tunnelvarianten zijn onderzocht. Er is onder meer gevarieerd met tunnellengte, tracé, locatie van het station en bouwtechniek. De geselecteerde varianten zijn gewogen in een MER-studie. Er is gekozen voor een tunnel met een lengte van 2.300 meter aan de oostzijde van het huidige spoor. Naast het reduceren van de geluidoverlast maakt de tunnel de ontwikkeling van 1.500 woningen en 50.000 m2 kantoren mogelijk. De ruwbouw is 4-sporig gebouwd, de inrichting is voorlopig 2-sporig met de mogelijkheid voor uitbreiding naar 4-sporig.

Design en constructie
De ruwbouw van de tunnel is aanbesteed met een design and construct-contract, waarvoor Witteveen+Bos de technische specificaties heeft geleverd. De projectorganisatie van ProRail is ondersteund met contractmanagement, raakvlakmanagement, kwaliteitsborging, toezicht en backoffice. Verder heeft Witteveen+Bos het bestek voor het spoor en de afbouw van het station in ontwerp neergelegd. Daarnaast is er advies verleend over speciale onderwerpen als veiligheid, trillingen, drukgolven, bodem, geohydrologie, gebouwschade en bouwen op de tunnel. De herontwikkeling van Spoorzone Delft maakt het mogelijk dat wonen, werken, reizen en recreëren hand in hand gaan in de drukke en historische binnenstad van Delft.

Deel deze pagina