Snelfietsroute Deventer-Zutphen

De regio Stedendriehoek wil de fiets aantrekkelijker maken voor vervoer naar werk, station, school of winkel. De regio zet voor een betere regionale verbondenheid daarom in op een ‘fietsruggegraat’ van vlotte en veilige routes. De fietsroute Deventer-Zutphen is daar een belangrijke schakel in. Opdrachtgever Clean Tech Regio wil een goed doordacht en gedragen voorstel van alternatieven neerleggen bij de bestuurders. Daartoe zijn verschillende trajectopties zijn verkend om vooral forenzen te verleiden vaker de fiets te pakken om de 15 kilometer tussen Zutphen en Deventer duurzaam en gezond af te leggen.

Witteveen+Bos werkt in dit project aan verschillende onderdelen zoals de trajectkeuze, landschappelijke inpassing, kostenraming SSK, verkeerskundig advies en het schetsontwerp. In een interactief en iteratief proces met experts van alle betrokken partijen zijn er uiteindelijk drie routes in detail uitgewerkt tot voorlopig ontwerp en rapportage. Wij hebben het bestuurlijk proces ondersteund met verkeerskundige input en Value Engineering principes. De varianten zijn getoetst aan de CROW-richtlijnen voor snelfietsroutes.

Daarnaast hebben we stappen van onderzoek tot voorlopig ontwerp gezet, inclusief kostenraming voor de verbetering van de fietsroute tussen Deventer en Zutphen. De Fietspadplanner is ingezet tijdens overleggen met de betrokken professionele partijen om het proces te verbeteren.

Een aaneengesloten route

Op meerdere punten van de route was de ruimtelijke inpassing van de fietsroute een uitdaging. Zo hebben we te maken met bestaande objecten, zoals bomenrijen, woningen en kabels en leidingen. Door trajectdelen slim te combineren en op bepaalde delen een alternatieve route te bieden is een aaneengesloten route ontstaan.

Er zijn verschillende routetrajecten uitgewerkt tot de ‘ideale’ variant. Door middel van een Value Engineering-sessie zijn de afwegingen inzichtelijk gemaakt. Zo zijn de varianten geoptimaliseerd en is er een gedragen fietsroute uitgewerkt.

Meer informatie?

Tessa Leferink

Adviseur Active Travel en duurzame mobiliteit