Sluiting en inperking stortplaats

Langs de grens van sommige woonwijken in Kadapa is een gemeentelijke vuilstortplaats ontstaan. De ongecontroleerde stortplaats van 4,6 hectare vormt een gevaar voor de omwonenden en de omgeving en een belemmering voor de toekomstige ontwikkeling van het stedelijk gebied.

De Andhra Pradesh Pollution Control Board heeft zijn goedkeuring gehecht aan een door de Wereldbank gefinancierd proefproject voor de sluiting en inperking van de locatie. Dit project maakt deel uit van het Capaciteitsopbouwproject voor het beheer van industriële vervuiling, dat het ministerie van Milieu en Bossen van de Indiase regering helpt capaciteit op te bouwen op staats- en centraal niveau en een kader te ontwikkelen om deze kwesties op een alomvattende en systematische manier aan te pakken in het kader van een gebiedsbrede beheersaanpak.

Een consortium onder leiding van Witteveen+Bos stelde een geïntegreerd rehabilitatieplan op, met gedeeltelijke ontginning van de stortplaats en hergebruik van materialen binnen de stortplaats voor deklagen, gevolgd door definitieve sluiting volgens de regels van het VHA 2000 om als groene zone in het nieuw geplande stedelijke gebied te worden heropgericht.

Deel deze pagina