• Fundament van de nieuwe groene stadswijk Hortus

  • 660 woningen

  • Oplossingen voor voeding, de groene omgeving, energieproductie en gezondheid

Simultane gebiedsontwikkeling Floriade-terrein

In 2022 wordt in Almere de wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade gehouden. De Floriade 2022 is niet alleen een internationaal toonaangevend evenement, maar ook het fundament van de nieuwe groene stadswijk Hortus met in eerste instantie 660 woningen.

Voor Witteveen+Bos is het project een uitgelezen kans om duurzame oplossingen te ontwikkelen. Het thema van de Floriade 2022 is ‘Growing Green Cities’. Het project draagt door dit concept bij aan oplossingen voor vraagstukken rondom voeding, de groene omgeving, energieproductie en gezondheid.

 

 

 

 

 

 

Multifunctioneel ontwerp

Het principe ‘Multifunctioneel ontwerp' stimuleert om op zoek te gaan naar meerdere functies en een maximale combinatie van functies die je zo goed mogelijk bedient met het ontwerp. De crux is om stakeholders te verrassen met een extra functie en dus extra grote maatschappelijke meerwaarde door een relatief kleine aanpassing van het ontwerp. Multifunctioneel mag bij dit project letterlijk worden genomen. Bij de gebiedsontwikkeling is het ontwerp gericht op twee doelen. De infrastructuur en de inrichting van het evenemententerrein is zo ontworpen dat het na de wereldtentoonstelling als basis dient voor de nieuw te bouwen duurzame en innovatieve woonwijk Hortus. Zo kunnen infrastructuur en gebouwen meerdere doelen dienen en wordt duurzaam ontwikkeld en worden tevens kosten bespaard.

Ontwerp met de natuur

Het duurzame ontwerpprincipe ‘Ontwerp met de natuur' betekent dat je gebruik maakt van natuurlijke processen om het ontwerp te versterken. Werken met de natuur, in plaats van tegen de natuur. Zo kunnen onbedoelde negatieve neveneffecten worden voorkomen en extra baten ontstaan, zoals natuurbaten. Ook is het mogelijk dat het ontwerp goedkoper wordt. Bij project Floriade vormde niet de bebouwing het startpunt, maar de grid met de arboretum. Het groene en ecologisch netwerk stond centraal. De levende bomen- en plantenbibliotheek en het Oerbos op het Weerwatereiland zijn een geschenk aan de nieuwe bewoners. Door te ontwerpen met aandacht voor groen en water, beschikt de woonwijk over schaduwwerking om hittestress in droge en warme perioden tegen te gaan.

Flexibel ontwerp

'Flexibel ontwerp' als duurzaam ontwerpprincipe betekent dat het ontwerp in de toekomst gemakkelijk is aan te passen aan veranderende omstandigheden. Dit kan gaan om  klimatologische omstandigheden, maar ook om andere behoeften en voorkeuren van stakeholders. Door het ontwerp flexibel te maken, wordt het creëren van toekomstige meerwaarde gemakkelijker en goedkoper. Bij het Floriadeterrein is de stedenbouwkundige structuur zo ingericht dat kavels makkelijk uitwisselbaar zijn. De ondergrondse infrastructuur is geschikt om de uiteindelijke bovengrondse inrichting van het plan te ondersteunen in ruime zin. Ook is de verhouding tussen groen en verharding in de grids eenvoudig schaal- en uitwisselbaar.

Circulair ontwerp

Bij ‘Circulair ontwerp' draait om het keuzes maken voor de huidige en toekomstige levenscycli en het sluiten van ketens door in het ontwerp gebruiksmiddelen, materialen, restproducten en afvalstromen als circulaire grondstof te benutten. Circulair ontwerpen beperkt het uitputten van (fossiele) grondstoffen en beperkt de totale CO2-emissie over de gehele levensduur van een ontwerp. Het Floriadeterrein en de aankomende groene wijk beschikt over een Smart Thermal Grid (STG). Dit is een innovatief collectief energienet op basis van warmtepompen die is gekoppeld aan lokale WKO’s (Warmte- en Koude Opslag) en lokale energiebronnen zoals warmtewinning uit oppervlaktewater.

Het systeem laat energievraag en -aanbod (warmte en koude) zoveel mogelijk onderling balanceren. Dit zorgt voor optimaal gebruik van de aanwezige energie. Omdat sprake is van een gasloos netwerk wordt tevens een aanzienlijke CO2-reductie bereikt; bij verwarming met aardgas gaat een kWh warmte gepaard met ongeveer 200 gram CO2-uitstoot. Het Smart Thermal Grid is bij uitbreiding van de woonwijk schaalbaar.

Circulair is op het Floriadeterrein ook concreet gemaakt in de constructies van de fiets- en voetgangersbruggen en de beschoeiing: deze zijn gemaakt van hergebruikt plastic, onder meer opgehaald in de gemeente Almere. De duurzame tegelverharding is mogelijk gemaakt door een zo laag mogelijke MKI-waarde te eisen bij de aanleg. Brede bestrating met betonnen tegels is alleen toegepast waar nodig. Waar mogelijk heeft verharding plaats gemaakt voor groen.

Duurzaam is ook het gelijkstroom-netwerk als voeding voor de openbare verlichting. Ondergronds is hierdoor aanzienlijk minder koperen bekabeling noodzakelijk. Ook zijn de masten van de openbare verlichting gemaakt van 100 % hergebruikt aluminium.

Deel dit project