Scheidingsinstallatie AEB Amsterdam

In een kort tijdsbestek is een contractdocument opgemaakt waarmee AEB Amsterdam op goede wijze haar scheidingsinstallatie in de markt kon zetten. Hiervoor zijn diverse bedrijfsmatige uitgangspunten bij AEB geverifieerd en daarna vertaald in contracteisen. Een belangrijk hierbij was het financieringsvraagstuk en beleidskeuzen ten aanzien van afval door de stad Amsterdam en haar partnergemeenten.

Referentieontwerp
In het eerste deel van het project (april - oktober 2015) zijn de bedrijfsuitgangspunten voor de scheidingsinstallatie geverifieerd en waar nodig aangepast om ondergebracht te worden in de contractstukken. Parallel hieraan is een referentieontwerp door Witteveen+Bos opgesteld om een gedetailleerd investeringsbedrag te kunnen berekenen (t.b.v. de fiattering van het krediet) en de vergunningen-aanvraag te kunnen opstarten.

In het tweede deel van het proces (nov 2015 - juni 2016) is de aanbestedingsprocedure gestart (UAV-GC, design en construct). In deze tweede fase zijn ontwerpen van de indieners in meerdere ronden beoordeeld op kwaliteit en prijs. Met de winnende inschrijver zijn de contractonderhandelingen doorlopen en de afspraken vastgelegd in een contract. Het opstellen van het UO (uitvoeringsontwerp) is door de aannemer opgesteld in de periode van sept 2016 t/m nov 2016, waarbij het UO is getoetst aan kwaliteit en afspraken uit de contractonderhandelingen. De feitelijke bouw is gestart in januari 2017 met een oplevering eind 2017.

Door het maken van een referentieontwerp zijn de investeringslasten beter in beeld gebracht en was het mogelijk om het vergunningentraject eerder op te starten

Deel deze pagina