Sanering van verdampingsreservoirs Tengiz-olieveld Kazachstan

Olieconcern Tengizchevroil (TCO) gebruikt al tientallen jaren verdampingsreservoirs voor het lozen van industrieel en sanitair afvalwater afkomstig van de oliewinningsactiviteiten in het Tengiz-olieveld. TCO wil de reservoirs buiten bedrijf stellen omdat ze niet langer nodig zijn voor huidige of toekomstige activiteiten nu de bouw van een nieuwe rioolwaterzuiveringsinstallatie is afgerond. Dit biedt TCO de kans om de terreinen te saneren conform de in Kazachstan geldende vereisten en maatschappelijke verwachtingen, met maximaal hergebruik van materialen, land en hulpmiddelen. De reservoirs variëren in omvang van ca. 10 tot 70 hectare.

Saneringsoplossingen en herstelmogelijkheden
TCO heeft Witteveen+Bos Kazachstan opdracht gegeven om de huidige fysieke en milieukenmerken van het sediment, de bodem en het grondwater in en rondom de verdampingsreservoirs te onderzoeken. Op basis van de locatie- en risicobeoordeling zijn er diverse mogelijke saneringsoplossingen en herstelmogelijkheden vastgesteld. Het voorkeursalternatief is vervolgens uitgewerkt in een actieplan, waarin tevens aandacht is besteed aan de benodigde vergunningen. In 2014 en 2015 zijn de eerste twee reservoirs succesvol gesaneerd onder toezicht van Witteveen+Bos. In de komende jaren zullen er naar verwachting nog meer reservoirs buiten bedrijf worden gesteld en gesaneerd.

Verleende diensten:

  • Inspecties en onderzoeken
  • Uitwerking van alternatieve saneringsmogelijkheden
  • Evaluatie van milieubeheer met behulp van planten (fytosanering)
  • Opstellen van actieplan voor sanering
  • MER en vergunningen
  • Toezicht en projectbeheer tijdens uitvoering van de werkzaamheden
  • Beoordeling van de saneringsresultaten
Deel deze pagina

Door de uitvoering van een doelmatige bodemsanering is de bodem geschikt gemaakt en zijn de risico’s weggenomen