• Slib verbetert de bodemkwaliteit van landbouwgrond

  • Business canvas voor verdere product- en marktontwikkeling

Rivierslib als bodemverbeteraar voor landbouwgrond

Rivierslib wordt vaak beschouwd als een afvalstof en wordt hierdoor gestort of benut voor laagwaardige toepassingen zoals het verondiepen van plassen. Slib bevat echter grondstoffen die van waarde kunnen zijn voor het verbeteren van de bodemkwaliteit van landbouwgronden. Rijkswaterstaat is daarom initiatiefnemer van een project dat de kansen van rivierslib als bodemverbeteraar onderzoekt. In samenwerking met het Nutriënt Management Instituut heeft Witteveen+Bos de huidige markt voor bodemverbeteraars in kaart gebracht. In een workshop met waterbeheerders, baggeraars, agrarische coöperaties en meststoffenleveranciers is gekeken welke kansen voor het afzetten van (rivier)slib benut kunnen worden. Daarnaast werd een business canvas opgesteld als basis voor verdere product- en marktontwikkeling voor de toepassing van rivierslib als grondstof voor bodemverbetering.

Deel deze pagina